Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Onderhoudsmanagement25320/2794/2223/1/59
Studiegids

Onderhoudsmanagement

25320/2794/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3AUT-OHT-PRA
  • Keuzevak 3KLM
  • Keuzevak 3TCA
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Maintenance: Onderhoudsmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het onderhouden van onze kapitaalgoederen is steeds belangrijker geworden. Er is nog wel eens de verleiding om onderhoud uit te stellen vanwege geldgebrek of korte termijn winstdoelstellingen, maar dat levert op den duur altijd problemen op. Bovendien neemt naarmate het te onderhouden materieel complexer wordt ook de complexiteit van de onderhoudsproblematiek toe. Bedoeling van deze cursus is de student een dieper inzicht in onderhoud en onderhoudsprocessen aan te reiken.

De inhoud is deels theoretisch van aard maar bevat ook een aantal praktische toepassingen.

We gaan onderzoeken hoe een onderhoudsorganisatie binnen een commercieel bedrijf kan of dient gesitueerd te worden. Tevens gaan we dieper in op de moderne onderhoudsfilosofie waarbij een integrale aanpak betreffende betrouwbaarheid en efficiëntie van een installatie met behulp van feiten (functieanalyse, storingsgedrag en storingsgevolgen) centraal staan. Deze gegevens worden in een vast stramien (FMEA) geanalyseerd met als uiteindelijk doel het verbeteren van de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en het rendement van de investering gedurende de ganse levenscyclus. Het kiezen van de juiste onderhoudstaak per storingsgevolg staat hierbij centraal.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM18: OHT Onderhoudsmanagement
De student kan de management-strategie en -plan van bepaalde onderhoudsmethoden begrijpend verklaren binnen de context van een gegeven bedrijfscultuur.
De student kan een installatie beschrijven (voor derden, vb. automatisatiespecialisten) aan de hand van een gestructureerde functionele analyse.
De student kan een lijst van reserveonderdelen aanleggen, in lijn met de bedrijfsmiddelen en -visie.
De student kan inschatten welke type bedrijfssoftware een ondersteunende rol kan spelen binnen de onderhoudsstrategie van een bedrijf.
De student kan storingen systematisch onderzoeken om daaruit een passend onderhoudsplan op te stellen met als doel curatief onderhoud te beperken.

Leerinhoud

 • De onderhoudswereld;
 • RCM en FMEA;
 • Wanneer welke onderhoudstaak toepassen?
 • Wat met reserveonderdelen?
 • Bedrijfssoftware;
 • Asset Management: het beheer van de levenscyclus van een installatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus 'Onderhoudsmanagement', departement IO, opleiding PBA-Elektromechanica;
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke kennistoets

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Info studenten campus ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.