Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid en VOL-VCA26857/2799/2223/1/96
Studiegids

Veiligheid en VOL-VCA

26857/2799/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Praktische vaardigheden D: Veiligheid en VOL-VCA D
 • Bachelor in de elektromechanica als Praktische vaardigheden: Veiligheid & VOL-VCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Vermaete Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) o.a. toeziend op ‘Welzijn op het Werk’ in de industrie, vereist, samen met elke bedrijfsleiding, van de hoger geschoolde technicus, dat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt mbt de veilige werking van technische installaties en een minimale uniforme manier van veilig werken in acht neemt in deze installaties.

Doorloop je met vrucht deze VOL-VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) Opleiding Leidinggevenden:

- dan zal je veiligheidsinzicht tijdens werkvoorbereiding en –uitvoering, elk veiligheidsrisico beperken dat je zou betekenen voor je collega's, voor je omgeving en het milieu
- dan begrijp jij in je functie aan welke veiligheidseisen installaties, diensten en contracten die jij ondersteunt moeten voldoen
- dan bekom je bij een vastgelegde minimumscore een VOL-VCA certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar op jouw naam
- dan krijg je met dit certificaat in je 2e Bachelor opleidingsjaar tijdens je stage- en eindwerkperiode toegang tot de technische installaties van VCA gecertificeerde bedrijven, ook als je daar werkzaam bent via een externe firma (contractarbeid)
- dan beantwoord je met dit certificaat aan deze minimale vereiste om in VCA-gecertificeerde bedrijven met andere werknemers onderling even veilig samen te werkenIn een tweede gedeelte ga je dieper in op enkele vaak gebruikte risicoanalysetechnieken zodat je deze reeds beheerst en kan plaatsen als je in een professionele omgeving terecht komt.Deze VCA-Veiligheidsopleiding is een onmisbare hoeksteen in je toekomstige functie als leidinggevende!

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. INSTALLATIE
De student is in staat om dieperliggende verantwoordelijkheid qua veiligheid m.b.t. werkvoorbereiding, uitvoering en te voeren veiligheidsbeleid toe te passen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om risicoanalysetechnieken en risicobeheer toe te passen.
06. VERBETERING
De studenten behalen VOL-VCA certificaat voor 'operationeel leidinggevenden & contractors' (10 jaar geldig én op naam).
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat veilig te werken en collega's te motiveren om ook veilig te werken

Leerinhoud

 • VOL-VCA ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden" waarin achtereenvolgens behandeld worden:
  * Wetgeving
  * Gevaar, risico, preventie
  * Ongevallen: oorzaken en preventie
  * Veiligheidsgedrag
  * Taken, rechten en plichten
  * Procedures, instructies en signalisatie
  * Noodsituatie
  * Gevaarlijke stoffen
  * Brand en explosie
  * Arbeidsmiddelen
  * Specificieke werkzaamheden en omstandigheden
  * Elektriciteit en straling
  * Ergonomische aspecten van de werkplek
  * Persoonlijke BeschermingsMiddelen
 • Het tweede -intern- deel gaat dieper in op risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten


Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus behelst twee delen


a) voorbereiding op VCA-examen, afgenomen door een erkende instelling

b) inleiding in veiligheidsgerelateerde aspecten met nadruk op risico-analysetechnieken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks0,00Multiple-choice VCA-examen voor behalen van VCA-certificaat, mits betaling extra inschrijvingsgeld aan erkende exameninstelling. Dit is een extern georganiseerd examen. De behaalde resultaten tellen niet mee voor het deelopleidingsonderdeel Veiligheid en VOL-VCA.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk/Digitaal examen m.b.t. risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk/Digitaal examen m.b.t. risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten. Het behalen van het VCA-certificaat in de tweede examenperiode is uitgesloten.

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit 2 delen: • a) VCA-attestering (Vol-VCA) kan enkel behaald worden tijdens het examen georganiseerd in de examenreeks van de eerste examenperiode. Om het attest te behalen dient men de minimaal voorgeschreven punten te behalen. Deelname aan dit deelexamen is echter enkel mogelijk als de kostprijs voor het afleggen van het examen is voldaan. M.a.w. wie niet tijdig betaald heeft, kan niet deelnemen aan het deelexamen. Voor dit  deelexamen kan ook geen inhaalexamen aangevraagd worden. Het VCA-attest voor leidinggevenden zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Energiemanagement en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor Energiemanagement.
 • b) het intern gedeelte dat zich toespitst op de risico-analysetechnieken.