Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wiskunde2750/2799/2223/1/11
Studiegids

Wiskunde

2750/2799/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 1 - 3ENE:
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus gaan we dieper in op enkele wiskundige rekentechnieken en inzichten die belangrijk zijn om de technische disciplines zoals gezien tijdens de opleiding, beter wiskundig-theoretisch te begrijpen. Zo worden een aantal principes terug opgefrist en uitgediept. Deze cursus vormt een goede voorbereiding voor studenten die eraan denken om nog verder te studeren (vb als voorbereiding op het schakeljaar van een Master opleiding).

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student vergroot het analytisch denkvermogen door diepere wiskundige problemen op te lossen.
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om basiswiskunde vlot te kunnen gebruiken.
De student is in staat om via dit opleidingsonderdeel het schakeljaar naar de masteropleiding met meer kans op succes aan te vangen.

Leerinhoud

 • Limieten en asymptoten.
 • Afgeleiden, partiële afgeleiden en toepassingen ervan.
 • Integralen, meervoudige integralen en toepassingen ervan.
 • Fourrierreeksen.
 • Matrices en toepassingen ervan.
 • Kansrekenen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Wiskunde (theoretisch deel) en oefenboek Wiskunde (praktisch deel), Jan Casteels
 • digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examenvorm omvat zowel een digitaal als schriftelijk gedeelte en bestaat uit oefeningen en toepassingen gebaseerd op de geziene leerstof.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examenvorm omvat zowel een digitaal als schriftelijk gedeelte en bestaat uit oefeningen en toepassingen gebaseerd op de geziene leerstof.