Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Sustainable Business Management35475/2799/2223/1/71
Studiegids

Sustainable Business Management

35475/2799/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Economie OF eerder ingeschreven voor Economie.

Korte omschrijving

Our world is changing faster than ever and global events are happening more often and have a bigger impact on society and economy than before. The current (business) environment has made it clear that things have to change on an economic, social and environmental level to ensure that future generations will be able to live a meaningful life. In the past, ensuring social and environmental stability was seen as the sole responsibility of the government and non-profit organisations as businesses had only one reason for existence: maximising shareholder value. However, due to the impact of businesses on the social and environmental issues, and the increased scope of these issues, governments can no longer deal with these problems by themselves. The responsibility has shifted towards the business and sustainable business management has become a hot topic on the agenda of both businesses and government.

In this course we introduce you to the current state of affairs concerning the economical, social and environmental challenges humanity is facing today and offer you an introduction to different possible solutions for these challenges.

Begincompetenties (tekst)

Knowledge of Business English.
Basic knowledge of economics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat technisch milieugerelateerde informatie op te zoeken en deze te interpreteren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan een verantwoord beleid herkennen en mee helpen uit te bouwen.
06. VERBETERING
De student analyseert zelfstandig (on)verantwoord ondernemenen stelt mogelijke verbeterpunten of oplossingen voor.
08. ENERGIEBEHEER
De student kent de duurzaamheidsdoelen en kan techieken gebruiken om hieraan te werken.
De student kent de principes van de wetgeving op overheidsopdrachten en weet deze te gebruiken.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student verwerft inzicht in de verschillende kerngebieden die aan bod komen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Leerinhoud

Learning content:

The content of this class consists of 2 parts. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business today. In the second part, the student can choose 2 modules out of: CSR, Social Enterpreneurship, Circular economy and Digital economy.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules and classroom sessions. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht
  • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kostprijs steeds exclusief eventuele kopieerkosten of afdrukkosten. Het grootste deel van de kosten voor dit vak, zit vervat in de kostenraming. Het is echter niet uitgesloten dat hier nog beperkte kosten bijkomen.

Er worden powerpointpresentaties beschikbaar gesteld via digitale leeromgeving 'digitap.ap.be'.

Book: Sustainable Business Management, Karolien Van Riel, 2020, Owl Press

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digital exam: 120 minutes open book
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Reflection assingment during the semester. Grades are transferred to september.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Oral exam: 20 minutes