Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Warmteleer en thermodynamica32589/2799/2223/1/14
Studiegids

Warmteleer en thermodynamica

32589/2799/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze inleidende cursus warmteleer en thermodynamica worden de basisbegrippen bestudeerd: wat is warmte, hoe ontstaat warmte, hoe wordt warmte overgedragen. Deze kennis wordt verder verdiept in de thermodynamica. Aan het einde van deze cursus komen enkele veel toegepaste kringprocessen (vb. koelkringproces) aan bod. We bekijken ook de toestellen om warmte op te wekken en terug af te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de basis warmteleer en thermodynamica vlot toe te passen.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de courante thermodynamische cycli te begrijpen en op te stellen.
De student kent het onderscheid, werking en de toepassing van de verschillende soorten branders en ketels. Hij kan de juiste ketel en brander selecteren.
03. ONTWERP
De student is in staat om de energieinhoud van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen te berekenen.
De student is in staat om de energieoverdracht te berekenen in courante toepassingen.
De student kan het juiste warmte-afgiftesysteem selecteren en dimensioneren.
05. EXPLOITATIE
De student kan de verschillende soorten CV-regelingen verklaren.
06. VERBETERING
De student kan, in verband met thermische installaties, de impact van zijn keuzes op het energieverbruik inschatten.

Leerinhoud

 • Basisbegrippen en dimensies.
 • Thermische expansie.
 • Warmteoverdracht.
 • Basisprincipes van warmtewisselaars.
 • Faseveranderingen.
 • Thermodynamica.
 • Kringprocessen.
 • Branders
 • warmte-afgiftesystemen
 • Regelingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Warmteleer en Thermodynamica
 • Digitaal leerplatform.
 • Laptop en wetenschappelijk rekentoestel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met inzichtsvragen en oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met inzichtsvragen en oefeningen.

Toetsing (tekst)