Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Koellast-& warmteverliesstudie25307/2799/2223/1/67
Studiegids

Koellast-& warmteverliesstudie

25307/2799/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van deze cursus behandelen we het hygrothermisch gedrag van constructies. Aansluitend berekenen we de warmteverliezen van een lokaal of gebouw in de winter. Op basis van deze berekeningen leren studenten economisch verantwoorde verbeteringen aan te brengen aan deze lokalen of gebouwen om het energieverbruik in de hand te houden.

In het tweede deel worden de basisbegrippen van een koellastberekening uitgelegd rekening houdende met de interne en externe warmtewinsten, thermisch accumulatievermogen en beschaduwingseffect. Op basis van deze begrippen en hun impact berekenen we de koellast van een lokaal of gebouw in de zomer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om het globale warmteverlies en de koellast van een lokaal en/of gebouw in te schatten.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om constructieve wijzigingen in te schatten en/of te voorspellen op het vlak van warmteverlies en koellast.
03. ONTWERP
De student is in staat om de genormaliseerde koellast te bepalen van een gebouw.
De student is in staat om het genormaliseerde warmteverlies te bepalen van een gebouw.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om de de thermische materiaaleigenschappen van een constructie in te schatten en/of op te zoeken.

Leerinhoud

 • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw.
 • Bepaling van de nodige ingrepen om te voldoen aan het opgelegde isolatieniveau.
 • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie.
 • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning.
 • Bepaling van het globale isolatiepeil van een gebouw.
 • Berekening van het energieverbruik voor verwarming.
 • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw.
 • Koellastberekening van een gebouw.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Warmteverlies en koellast, Jan Casteels.
 • Digitaal leerplatform.
 • Eigen laptop (software verkrijgbaar via Digitap).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitaal (open boek) examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Rapporten betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitaal (open boek) examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Rapporten betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning, in te dienen voor aanvang van het examen.

Toetsing (tekst)

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten, taken, oefeningen is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).