Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energieproductie 134098/2799/2223/1/07
Studiegids

Energieproductie 1

34098/2799/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van het vak Energieproductie spitsen we ons volledig toe op de opwekking van elektrische energie op “klassieke wijze”.

Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de belangrijke rol, die ketels en boilers innemen in dit geheel.

De ‘alternatieve’ of duurzame productiewijzen worden in ‘Energieproductie deel 2’ onder de loep genomen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student beheerst de algemene begrippen uit de klassieke elektriciteitsproductie en kan deze veralgemenen naar andere installaties (warmtewisselaars, branders, ...)
De student kent de verschillende brandstoffen en algemene principes van energieopwekking om een verantwoorde keuze te maken voor het energiebeleid.
02. CONCEPTKEUZE
De student herkent de verschillende onderdelen, die deel uitmaken van een centrale elektriciteitsproductie m.i.v. zijn functionaliteit en werkingsprincipes.
De student kent de verschillende types van elektriciteitsopwekking m.i.v. de voor- en nadelen om een geschikte keuze te maken voor het energiebeleid.
03. ONTWERP
De student kent de verschillende thermodynamische cycli, die gebruikt worden bij de opwekking van elektriciteit op een klassieke wijze alsook in andere installaties.
06. VERBETERING
De student is in staat om een thermodynamische cyclus in zijn volledigheid te berekenen en te verbeteren.

Leerinhoud

 • Algemene beschouwingen m. b. t. warmteproductie:
  • Historiek en kader
  • Theorie
  • Uitgewerkt voorbeeld
 • Ketels en boilers:
  • Inleiding
  • Theorie
  • Toepassingen
 • Warmtekrachtkoppeling:
  • Inleiding
  • Theorie
  • Toepassingen
 • Investeringsanalyse a. d. h. v. een voorbeeld.
 • Algemene beschouwingen m. b. t. centrale elektriciteitsproductie:
  • Historiek en kader
  • Theorie
 • Productie van elektriciteit:
  • Inleiding
  • Theorie
  • Brandstofcentrales
 • Kernenergie:
  • Algemene inleiding
  • Splijtingsreactoren
  • Kernongevallen
  • Blik op de toekomst


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Warmteproductie, Steven Van Roey en Marie Bertrand o. l. v. Leo Broekaert.
 • Centrale elektriciteitsproductie, Steven Van Roey en Thomas-Louis de Schietere de Lophem o. l. v. Leo Broekaert.
 • Kernenergie en decentrale elektriciteitsproductie, Philippe Wellens, Quentin Vaquette, Tim Zaman en Joris Van Roost o. l. v. Leo Broekaert.
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examen (open boek) met inzichtsvragen en oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examen (open boek) met inzichtsvragen en oefeningen.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2022).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.