Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Taal 134099/2799/2223/1/41
Studiegids

Taal 1

34099/2799/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen op eXplio. De nadruk ligt op het lezen en bespreken van technische teksten, populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit het energiedomein. Er wordt vaak in team gewerkt. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student is in staat om technische teksten (Europees referentieniveau B2) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
De student kan de woordenschat en de basisgrammatica (Europees referentieniveau B1) actief gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.

Leerinhoud

  • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
  • Technische teksten
  • Grammar
  • Listening: teksten rond technische thema's met bijhorende oefeningen
  • Mondelinge presentaties en dialoogjes

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • AP-Cursus Technisch Engels, Departement Wetenschap en Techniek / auteur: Katelijn De Naeyer
  • Licentie voor het DigiTAAL werkboek eXplio (software)
  • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform)
  • Aanvullend lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00De 25% PE (vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken) blijft behouden en wordt overgenomen in tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Voor het gedeelte permanente evaluatie (o.a. presentaties) geldt verplichte aanwezigheid.

Toetsing (tekst)

Het mondelinge gedeelte wordt beoordeeld tijdens de lessen (o.a. het geven van een presentatie).

Het schriftelijk examen bestaat uit het toetsen van woordenschat- en grammaticakennis en het begrijpend lezen van een ongeziene technische tekst.