Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechanische aandrijvingen23605/2799/2223/1/11
Studiegids

Mechanische aandrijvingen

23605/2799/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisprincipes van krachten en hoe deze ontbonden dienen te worden, behoren tot de basiskennis van dit vak. Als technicus in een bedrijf is het van onschatbare waarde om de oorzaak te kennen waarom materialen/ machines op een bepaalde manier dienen geankerd/ belast te worden. Zwaartekracht, potentiële en kinetische energie zijn hierin voor de energiemanager belangrijke termen. Indien het evenwicht van systemen uitwendig niet gegarandeerd is, kunnen er ernstige veiligheidsproblemen ontstaan. Met dit gegeven gaan we stapsgewijs eenvoudige mechanische constructies analyseren door de nadruk te leggen op oefeningen.

Daarnaast willen we de studenten voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken met betrekking tot mechanische aandrijvingen en overbrengingen. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van onderdelen gemaakt worden zodat met het juiste onderdeel gewerkt wordt. Mechanisch vermogen en vermogenregelingen komen hierin aan bod. Als energiemanager leren we hoe mechanisch vermogen wordt omgezet en overgebracht op andere al dan niet bewegende delen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we ook hoe een typisch mechanisch plan gelezen en geïnterpreteerd dient te worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan een energiebalans opstellen bij lineaire en roterende bewegingen.  
De student kan de beste keuze maken uit bestaande mechanische overbrengingen op basis van de eisen en de toepassing.
De student kan de verschillende mechanische overbrengingen benoemen en karakteriseren.
03. ONTWERP
De student is in staat mechanische constructies statisch en dynamisch vrij te maken en de hieruit voortvloeiende vergelijkingen op te stellen en op te lossen.
De student kan effecten van veerkrachten en wrijving op een installatie berekenen.
06. VERBETERING
De student is in staat de arbeid, potentiële en kinetische energie in technische toepassingen te berekenen en te evalueren.

Leerinhoud

-Krachten, krachtvectoren en puntmassa's.
-Krachtenstelsels, momenten, zwaartepunt en lichamen.
-Bijzondere krachten : veren en wrijving.
-Arbeid, energie en vermogen.
-Roterende beweging.
-Overbrengingen: riemen, kettingen en tandwielen.
-Energetische impact van bewegingen met nadruk op overbrengingen en rendementen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus mechanische aandrijvingen
Digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke kennistoets

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit een schriftelijke kennistoets.