Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Pompen, ventilatoren en compressoren27211/2799/2223/1/07
Studiegids

Pompen, ventilatoren en compressoren

27211/2799/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we het gedrag van gassen en vloeistoffen, zowel stilstaand als in beweging (leidingen) bestuderen. Een goed begrip van de wet van Bernouilli en de oorzaak van leidingverliezen is hierbij essentieel.

Hierna worden het gebruik en de constructie van de verschillende stromingsmachines (pompen, ventilatoren en compressoren) die vandaag binnen de industrie worden gebruikt, nader bestudeerd, waarbij de nadruk op het energetisch gedrag ligt.

We bekijken de werkingsprincipes van de belangrijkste types pompen, compressoren en HVAC ventilatoren en leren het juiste type te selecteren aan de hand van hun karakteristieken en de optredende leidingweerstanden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om het gedrag tijdens het transport van vloeistoffen en gassen te verklaren in functie van de eigenschappen van het fluïdum.
De student is in staat om de verschillende compressor-, pomp- en ventilatortypes te kunnen opsommen met hun specifieke voor- en nadelen.
De student is in staat om de werking van de verschillende compressor-, pomp en ventilatortypes te verklaren.
De student is in staat om een selectie te maken van een compressor-, pomp en ventilatortype in functie van de eisen.
De student selecteert een afdichting in functie van de toepassing.
De student kan data opzoeken van verschillende types stromingsmachines en kan de betekenis van de data bespreken.
03. ONTWERP
De student is in staat om op basis van de leidingskarakteristiek en de specificaties van de ventilator en pomp het werkingspunt en bijhorend nuttig vermogen te bepalen.
De student is in staat de leidingsverliezen te bepalen en de bijhorende leidingskarakteristiek op te stellen.
04. INSTALLATIE
De student kent de specifieke hydraulische aandrijfsystemen en is in staat hun werking en opbouw kritisch te analyseren.
06. VERBETERING
De student kent de invloed van het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren op de energiebalans.

Leerinhoud

 • Eigenschappen van vloeistoffen en gassen;
 • Stromingsmechanica en leidingskarakteristieken;
 • De verschillende pomptypes, hun toepassingen en karakteristieken;
 • Afdichtingen;
 • NPSH, cavitatie bij pompen;
 • Werkingspunt, selectie en schakelen van stromingsmachines, flow sharing en flow matching;
 • Verdringerpompen en hydraulische systemen;
 • Constructie en types compressoren;
 • Regeling van compressoren;
 • Bespreking van ventilatortypes, voor- en nadelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus 'Pompen, compressoren en ventilatoren' departement IO, PBA-Elektromechanica via Digitap.
 • Digitaal leerplatform.
 • PowerPointpresentaties van de hoorcolleges worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Opgaven (taken) worden via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Taken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,0020% taak indienen voor aanvang van het examen + 20% op het examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Examen

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten. 


Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten, taken, oefeningen is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).