Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energetisch ontwerpen 134100/2799/2223/1/75
Studiegids

Energetisch ontwerpen 1

34100/2799/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zou jij de als energieverantwoordelijke van een bedrijf een nieuwe installatie met mogelijk hoog energetisch verbruik goedkeuren?

Als energieverantwoordelijke ga je ongetwijfeld betrokken worden in het beslissingsproces en goede beslissingen vereisen nu eenmaal een goede kennis van zake.

Willen we daarom dat je expert wordt in elektrisch/energetisch ontwerpen?
Neen !

We willen wel:
- dat je van zoveel mogelijk onderwerpen basiskennis hebt;
- dat je van deze onderwerpen geen "schrik" hebt om - indien je job dit vereist - jou verder te verdiepen;
- dat je weet hoe je controleberekeningen kan maken;
- dat je weet hoe je een elektrisch schema moet lezen of opstellen;
- …
- … kortom dat je een breeddenkende manier van denken krijgt door inzicht.

We gaan daarom verschillende (elektrische) onderwerpen starten vanuit een theoretische benadering en deze verder aanvullen met de praktische aspecten (berekeningen, schema's, plannen, …).

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan eigenschappen die vermeld staan op een kenplaat van een elektromotor interpreteren en begrijpen.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan zich oriƫnteren in de wetgeving ivm brandgedrag van kabel.
03. ONTWERP
De student is vertrouwd met de nodige technieken voor de opbouw van een industriƫle installatie.
De student kan de verschillende types kabels herkennen, de nodige selectie maken en de benodigde kabeldoorsnede bepalen.
04. INSTALLATIE
De student is in staat een selectie te maken van schakel- en beveiligingsapparatuur bij elektrische leidingen en motoren in functie van het gebruik en de toepassing.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om een industrieel elektrisch schema te lezen en te begrijpen.
De student heeft kennis van de uitwendige invloeden gespecificeerd in het AREI.
De student is in staat de gevaren van elektriciteit op het menselijk lichaam in te schatten.
De student is in staat om een industrieel elektrisch schema te lezen en te begrijpen.

Leerinhoud

ENERGETISCH ONTWERPEN - 1

Wetgeving: AREI, normering, …

Elektrische woordenschat / belangrijkste elektrische componenten

Compensatie van reactieve energie gekoppeld aan economische begrippen

Risico Analyse(s) van een elektrische installatie

Lezen van een elektrisch schema

Vermogenbilan lezen en opstellen

Opbouw van een elektrische installatie (HS/ALSB/Verdeelborden/UPS/genset, …)

EPLAN

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Energetisch ontwerpen,Thijs Alain
  • Digitaal leerplatform (Digitap, Teams, ...)
  • OneNote documentatie en aanvullingen (die integraal deel uitmaken van de leerstof)

    De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties: zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info studenten ELL).
    Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten. Het deactiveren van de monitor wordt gelijkgesteld met fraude.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges37,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Locatie van de lessen en examens kunnen on-campus of Off-Campus zijn, mogelijks deels of volledig tijds- en plaats-onafhankelijk i.f.v. omstandigheden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichte aanwezigheden.
Het labo en/of de les wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo/les.