Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energetische rekenvaardigheden34101/2799/2223/1/12
Studiegids

Energetische rekenvaardigheden

34101/2799/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De rekenvaardige thema's die in dit vak behandeld worden, zijn vooral hoofdstukken die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn, maar het kan ook verder gaan dan dat: we proberen met onze oefeningen vooral het abstractievermogen van de student te verhogen, wat alle andere vakken ten goede komt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan logaritmisch rekenen en curves transformeren van lineaire naar logaritmische schalen en vice versa.
De student verdiept zijn algemene algebraïsche kennis en vaardigheden, om deze toe te kunnen passen in de andere technische vakken.
De student verdiept zijn abstractievermogen, teneinde vlotter letterformules toe te kunnen passen op getallen-oefeningen.
De student kan de basisbegrippen uit de statistiek gebruiken binnen een energievraagstuk.
03. ONTWERP
De student leert de basis van goniometrie ter ondersteuning van andere opleidingsonderdelen.

Leerinhoud

toegepaste energetische oefeningen waarbij volgende items worden behandeld:

  • Rekenen met eenheden
  • Oplossen van vraagstukken
  • Energetische basisberekeningen
  • Oplossen van vergelijkingen en gebruik van functies
  • Meetkundig rekenen
  • Basis statistische problemen oplossen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden aan de student.
  • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine & PC.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Op regelmatige tijdstippen volgt er een digitale toetsing (oefeningen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Een digitale toets over het volledige pakket. (oefeningen)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: op regelmatige tijdstippen wordt er binnen de lessen een digitale test van de voorbije leerstof afgenomen. Studenten die afwezig zijn bij deze test scoren hiervoor 0/20. bij de 2e examenkans wordt er een test over de volledige leerstof afgelegd.