Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Big-Dataverwerking 133218/2799/2223/1/60
Studiegids

Big-Dataverwerking 1

33218/2799/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van boeiend cijfermateriaal leer je in Excel goede tabellen en grafieken opstellen. Je komt te weten hoe je met excel de basisverwerkingen van grotere hoeveelheden data kan aanpakken, dat er verschillende soorten gemiddelden bestaan, ervaart wat nu juist 'spreiding' is en leert ook om na te gaan of er een verband is tussen verschillende  gegevens Je leert dus op een praktische wijze het nut van data verwerking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om gegevens te verwerken en visualiseren
06. VERBETERING
De student is in staat om gegevens (beperkt statistisch) te analyseren om deze in projecten te kunnen toepassen.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student kan grotere gegevensaantallen beheren en via Excel verwerken tot een overzichtelijk geheel.

Leerinhoud

- basis Excel

- data analyse in Excel

- data visualisatie in Excel

- VBA

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitaal leerplatform:

 • Op dit leerplatform zijn cursusdocumenten, powerpoint-presentaties (pdf-formaat), audio-visueel materiaal, extra materiaal, opdrachten en algemene informatie beschikbaar voor de student. Dit maakt integraal deel uit van de te kennen leerstof.
 • In de loop van semester 1 en 2 kan aanvullende informatie toegevoegd worden.
 • Richtlijnen voor de te volgen sessies (powerpoint-presentatie, pdf-formaat)
 • De student dient dit digitaal platform op regelmatige basis te raadplegen.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. IO).

De student dient het nodige softwarepakket (Excel) te installeren op zijn eigen laptop voor het begin van de eerste les.

Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Dit examen omvat alle leerstof.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Dit examen omvat alle leerstof.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Puntenverdeling zie digitale leeromgeving en/of PowerPointpresentatie. Geen tweede examenkans mogelijk voor de Permanente Evaluatie. De behaalde punten op de Permanente Evaluatie vaardigheidstoets hands-on (50%) van de evaluatie van de eerste examenkans wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

a) Algemeen:

Afspraken zie digitale leeromgeving en/of PowerPointpresentatie.

b) Permanente Evaluatie (PE):

Afwezigheid:

 • Toegang tot het lokaal kan en mag geweigerd worden door de lector, indien de student niet tijdig aanwezig is in de les.
 • Als een vaardigheidstoets moet uitgevoerd worden tijdens een les waarop de student afwezig is, dan krijgt de student voor deze vaardigheidstoets een 0 ongeacht dat de student gewettigd of ongewettigd afwezig is.
 • Als een vaardigheidstoets moet uitgevoerd worden als een opdracht, dan krijgt de student voor deze vaardigheidstoets een 0 bij het te laat indienen van deze opdracht ongeacht dat de student gewettigd of ongewettigd afwezig is.

De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden.

Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.

c). Eindevaluatie (EE):

Afwezigheid:

 • Als een student niet deelneemt aan de Eindevaluatie, dan krijgt de student voor de Eindevaluatie een 0.
 • De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.
 • De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks. Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).