Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
E-rationalisatie en regelgeving35054/2799/2223/1/16
Studiegids

E-rationalisatie en regelgeving

35054/2799/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Peeters Michaƫl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast de onmiskenbare en onvermijdelijke tendens naar een rationelere omgang met de energievormen vanuit het besef van eindigheid van de klassieke voorraden, alsook een kostenoptimatisatie voor het bedrijf, wordt de student in dit vak ook geconfronteerd met de vele uitdagingen die de huidige regelgeving aan de industrie oplegt. Hoe zit de energiemarkt in mekaar?

De verschillende technische mogelijkheden om aan REG te doen worden behandeld.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie terug te vinden.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in het globale energiebeheer.
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen om het juiste concept te kiezen.
03. ONTWERP
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in een ontwerp.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in het globale energiebeheer.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student kan voor verschillende energiestromen (warmte, elektriciteit, perslucht,...) aangeven welke potentiƫle energiebesparingsmaatregelen zijn.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student kan de impact van een energiebesparingsmaatregel op het energieverbruik berekenen

Leerinhoud

  • Internationale en nationale regelgeving i.v.m. energie
  • de energiemarkt
  • REG in een brede context.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Energierationalisatie, Frank Verelst.
  • Cursus E-regelgeving, Michaël Peeters

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks66,00schriftelijke kennistoets over het gedeelte rationalisatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks66,00schriftelijke kennistoets over het gedeelte rationalisatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht34,00mondelinge toelichting van het resultaat van de student op de gekregen opdracht ivm wetgeving.

Toetsing (tekst)

Voor het gedeelte wetgeving

een (groeps-)opdracht zal gegeven worden aan de student waarvan deze een rapport maakt. Dit rapport zal hij verdedigen (mondeling) . Voor dit gedeelte is dus geen tweede zittijd mogelijk.