Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo E-productie & transmissie32597/2799/2223/1/92
Studiegids

Labo E-productie & transmissie

32597/2799/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Energieproductie 2 A OF eerder ingeschreven voor Hernieuwbare energie OF simultaan te volgen met Hernieuwbare energie.

Korte omschrijving

In labo energieproductie en -transmissie wordt in verschillende proeven de volledige energiecyclus doorlopen, gaande van productie over transmissie en distributie naar consumptie-optimalisatie.

Hoe wordt hernieuwbare energie opgewekt? Netkoppeling van duurzame bronnen komt hier aan bod en de schakeling van het transmissienet over hoog-, midden- en laagspanning.

De proeven worden als afzonderlijke modules en teststanden in een hoogtechnologische omgeving aan de student aangeboden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan metingen op R , L en C autonoom uitvoeren en analyseren
03. ONTWERP
De student kan een WKK-dimensioneren uit verbruikscijfers
04. INSTALLATIE
De student kan een netsynchronisatie aansluiten en uitvoeren.
De student kan PV-panelen schakelen, en hiervan de karakteristieken opnemen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om een industrieel elektrisch schema te lezen en te begrijpen.
De student kan een brandstofcel opstarten en hiervan het rendement en het verbruik berekenen
De student kan harmonische stromen en spanningen opmeten van een frequentiesturing.
De student kan op een bestaande WKK de belangrijkste metingen en berekeningen uitvoeren.
06. VERBETERING
De student kan elektrische fouten zoeken in een schakelkast.
08. ENERGIEBEHEER
De studenten kan opgenomen elektrisch vermogen en geleverde mechanisch / elektrisch vermogen meten en loggen en het rendement bepalen.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Synchrone generatoren. 
 • Windenergie.
 • Zonne-energie.
 • Persluchtverdeling
 • Netkoppeling opgewekte energieën.
 • Het transmissienet en de distributie.
 • Het schakelen van belastingen.
 • Consumptie van elektrische energie: compensatie van reactief vermogen.
 • Netvervuiling en haar oplossingen.
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Brandstofcellen
 • Energiekabels
 • Harmonischen
 • Elektrisch foutzoeken
 • Netsynchronisatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Labo-opdrachten worden ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

PERMANENTE EVALUATIE

• Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Een student die per module 2 of meer keren afwezig is, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

De uitgewerkte proeven of projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige proef of project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement

Gemiste (labo, practica,..) les kan niet ingehaald worden.

De labo’s starten stipt op tijd. De student die 10min na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd.

EINDEVALUATIE

• Een student die niet deelneemt aan de Eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in art 15.6 voor examens in de examenreeks. De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks. Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

De student dient zich te houden aan het laboregelement