Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energetisch ontwerpen 234102/2799/2223/1/46
Studiegids

Energetisch ontwerpen 2

34102/2799/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zou jij de als energieverantwoordelijke van een bedrijf een nieuwe installatie met mogelijk hoog energetisch verbruik goedkeuren?

Als energieverantwoordelijk ga je ongetwijfeld betrokken worden in het beslissingsproces en goede beslissingen vereisen nu eenmaal een goede kennis van zake.

Willen we daarom dat je expert wordt in elektrisch ontwerpen?
Neen !

We willen wel:
- dat je van zoveel mogelijk onderwerpen basiskennis hebt;
- dat je van deze onderwerpen geen "schrik" hebt om - indien je job dit vereist - jou verder te verdiepen;
- dat je weet hoe je controleberekeningen kan maken;
- dat je weet hoe je een elektrisch schema moet lezen of opstellen;
- …
- … kortom dat je een breeddenkende manier van denken krijgt door inzicht.

We gaan daarom verschillende (elektrische) onderwerpen starten vanuit een theoretische benadering en deze verder aanvullen met de praktische aspecten (berekeningen, schema's, plannen, …).

In energetisch ontwerpen 2 gaan we dit doen vanuit de software EPLAN. Je krijgt een basisopleiding EPLAN, waarbij de nog een aantal elektrische aspecten de revue laten passeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kanĀ de structuur en de mogelijkheden van het EPLAN CAE systeem bevatten en doorzien.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een compleet EPLAN-project op te zetten en grafisch uit te werken m.i.v. het toepassen van de automatische uitwerkingen zoals kruisverwijzingen en inhoudsopgave.
03. ONTWERP
De student is in staat om een eenvoudig project volledig om te zetten in een correct uitgewerkt eplan-project.
04. INSTALLATIE
De student kan een volledigeĀ documentatieĀ opstellen en interpreteren in Eplan.
05. EXPLOITATIE
De student kan een bestaande installatie tekenen in eplan alsook aanpassingen doorvoeren.
06. VERBETERING
De student kan een project, ontwikkeld in eplan aanpassen en verbeteren.

Leerinhoud

 • Zie Energetische ontwerpen 1 - we bouwen verder op dit deel en breiden dit uit met
  •   Wetgeving
  •   Huishoudelijke installatie
  •   Kabel (begrip en berekeningen
  •   Kortsluitberekeningen als begrip
  •   Netsystemen met contactspanning
 • EPLAN als softwarepakket
  •   Uitdieping van de software
  •   Toepassing, ontwerpen van schema's
 • RELUX als 3D softwarepakket

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eplan ENE, Alain Thijs.
 • Digitaal leerplatform (Digitap, Teams, ...)
 • OneNote documentatie en aanvullingen (die integraal deel uitmaken van de leerstof)
 • Software (E- Plan)
 • Bijkomend info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties: zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info studenten ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten. Het deactiveren van de monitor wordt gelijkgesteld met fraude.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,0060% van de punten staan op een digitale toets.
40% van de punten staan op ingediende EPLAN opdrachten (o.a. 20% op huishoudelijke installatie)
Behaalde (geslaagd) deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,0060% van de punten staan op een digitale toets.
40% van de punten staan op ingediende EPLAN opdrachten (o.a. 20% op huishoudelijke installatie)
Behaalde (geslaagd) deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen
In het algemeen geldt : toepassing het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Locatie van de lessen en examens kunnen on-campus of Off-Campus zijn, mogelijks deels of volledig tijds- en plaats-onafhankelijk i.f.v. omstandigheden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichte aanwezigheden.
Het labo en/of de les wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo/les.

Afwezigheden bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten.
De student kan voor de betrokken examenvorm (PE) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen
Lessen met verplichte aanwezigheid: een student die per semester meer dan 2 keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen en deze code 'F' resulteert in dit geval in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.

De labo’s/lessen/practica starten stipt op tijd. De student die 10 minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden, met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum.