Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechanisch ontwerpen CAD32882/2799/2223/1/82
Studiegids

Mechanisch ontwerpen CAD

32882/2799/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 1 - 3ENE:
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Mechanisch ontwerpen CAD
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerts Randy
Andere co-titularis(sen): Verhulst Marc, Verhulst Peter, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leren we op een efficiënte manier omgaan met het 3D-ontwerppakket Inventor. We vetrekken van eenvoudige toepassingen en drijven de moeilijkheidsgraad steeds verder op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. ONTWERP
De student kan de nodige bijschriften (maten, toleranties,…) op de tekening plaatsen.
De student kan een 3D model tekenen.
De student kan een virtueel model maken van een bepaalde opstelling.
De student kan van een 3D model de nodige 2D aanzichten en doorsnedes maken.

Leerinhoud

 • maken van een 2D schets;
 • van 2D schets naar 3D model;
 • bewerken van een 3D model;
 • omzetten van een 3D model naar andere bestandstypes;
 • STL-bestand omzetten naar G-code voor 3D printer via slicer software;
 • afleiden van aanzichten en doorsnedes;
 • plaatsen van maataanduiding, bijschriften...;
 • beheer van grote samenstellingen binnen inventor (incl. gebruik van content center).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus "Labo mechanisch ontwerpen in 3D" departement IO Elektromechanica;
 • digitaal leerplatform;
 • laptop: De student dient zelf een laptop aan te schaffen die voldoet aan de minimum systeemvereisten voor het softwarepakket;
 • softwarepakket " inventor professional" vrij te downloaden via www.autodesk.com/education/edu-software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De student is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van zijn examenopdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De student is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van zijn examenopdracht.

Toetsing (tekst)

We testen of je het tekenpakket kan gebruiken om een 3D model en een samenstelling te genereren. Van deze modellen moet je ook de getoonde aanzichten en details kunnen aanmaken en digitaal inleveren.