Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Economie basics35053/2799/2223/1/79
Studiegids

Economie basics

35053/2799/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Economie, wat doe je ermee? Heb je je ook al wel eens de vraag gesteld wat economie nu eigenlijk betekent? Waarom het zo belangrijk blijkt in de media en hoe al die beslissingen en gebeurtenissen een impact kunnen hebben op jouw leven en toekomst? Of je nu een student bent in een economische richting, of
net ambitie hebt om te gaan werken in een heel ander domein, economische beslissingen en gebeurtenissen zullen steeds een invloed hebben op jouw leven
en dat van jouw klanten. Je hoeft daarom geen expert te worden in economie, maar het begrijpen van de gevolgen die bepaalde beslissingen en gebeurtenissen kunnen hebben, kan je wel helpen om zelf betere keuzes te maken. Elke sector, elk gezin, elk bedrijf maakt immers deel uit van de economie en zal er dus door beïnvloed kunnen worden. In dit opleidingsonderdeel bekijken we enkele aspecten van de economie en hoe deze een invloed kunnen hebben op bedrijven en gezinnen.

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro en macro economie aan bod. De lessen worden digitaal ter beschikking gesteld op digitap via leerpaden die op eigen tempo kunnen gevolgd worden. Daarnaast worden er vrijblijvende oefensessies georganiseerd waar vragen kunnen gesteld worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student heeft inzicht in de totstandkoming van marktprijzen in industriele markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs.
De student kan macro-economische begrippen interpreteren.
08. ENERGIEBEHEER
De student begrijpt producenten- en consumenentgedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex.
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
12. LEVENSLANG LEREN
Aan de hand van voordelen uit de praktijk wordt elke les de theorie getoetst aan de werkelijkheid en even besproken in groep. De student leert zo de media te beluisteren en met een kritische blik de nieuwsberichten/boodschappen te analyseren.

Leerinhoud

Micro-economie: Marktevenwicht, producenten- en consumentengedrag, elasticiteit, overheidsinterventies.
Macro-economie: Conjunctuur, economische kringloop, geldmarkt en inflatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Economie, wat doe je ermee? - Karolien Van Riel - Owl Press - 1ste editie
Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving
Voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke evaluatie - digitaal open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke evaluatie - digitaal open boek

Toetsing (tekst)

Examen met een mix aan inzichtsvragen en oefeningen open boek.