Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Meet- en regeltechnieken ENE32598/2799/2223/1/29
Studiegids

Meet- en regeltechnieken ENE

32598/2799/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kennis verwerven van de basisprincipes voor het meten van druk, niveau, debiet en temperatuur in diverse industriële omgevingen en hun typische randvoorwaarden. De bedoeling is dat studenten een meetsysteem of -technologie herkennen, en tot slot een gemotiveerde selectiebepaling (soort en type meetsysteem) kunnen maken op basis van de gestelde eisen. Deze basiskennis moet uiteindelijk ook resulteren in het volgens de regels van de kunst installeren van de diverse meetsystemen met het oog op veiligheid, meetnauwkeurigheid, tolerantie, enz ...!

Het tweede deel van deze cursus betreft de moderne technologieën waarop 'slimme' gebouwbeheersystemen gebaseerd zijn, en in welke richting deze sensoren en sturende systemen evolueren.(IoT)

De typische sensoren uit dit vakgebied komen uiteraard aan bod.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden via het digitaal leerplatform.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de verschillende meetprincipes te onderkennen en te verklaren.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de juiste selectie van meetprincipes en meetinstrumenten te maken.
03. ONTWERP
De student is in staat om de benodigde en juiste meetprincipes aan een ontwerp toe te voegen.
De student is in staat om op basis van de aangeleerde principes- nieuwe meettechnieken en -toestellen snel te kunnen assimileren.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om de installatievoorwaarden op te zoeken en te respecteren.
06. VERBETERING
De student is in staat om nieuwe metingen en meetprincipes toe te voegen in bestaande kringen om het regelproces te optimaliseren.

Leerinhoud

 • Inleiding en kadering van procesmeetprincipes.
  - Temperatuurmetingen.
  - Druk- en drukverschilmetingen.
  - Debietmetingen.
  - Niveaumetingen.
 • Energiegerelateerde meettechnieken zoals Totalizers voor afrekeningsdoeleinden.
 • Inleiding in gebouwenbeheer volgens de huidige stand der techniek en Smart Buildings
 • Edge computing via Raspberry Pi en het leren kennen van de mogelijkheden van sensing en acting.
 • Inleiding en kadering van het Labo Smart Buildings, opdat we in het labo meteen 'hands-on' aan de slag kunnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Meetsensoren en cursus Meettechnieken en smart buildings ENE, departement IO - opleiding Elektromechanica en Energiemanagement.
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld via digitaal leerplatform.
 • Kennisclips die via het digitaal leerplatform ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken65,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00