Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Regeltechnieken ENE24232/2799/2223/1/86
Studiegids

Regeltechnieken ENE

24232/2799/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bestudeert de theoretische basis van de regeltechniek. Uit voorbeelden leer je de methoden om de processen en regelkringen schematisch voor te stellen. Met behulp van deze schema's stel je de regelketens wiskundig voor via formules. Je bestudeert de standaard P-, PI- en PID-regelingen. Dit laat je toe om de instelparameters van de regelapparatuur te bepalen.

We doen dit steeds aan de hand van alledaagse energetisch geörienteerde industriële voorbeelden.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt deels on-line via teams, deels on-campus, gegeven steeds o.d.v.v. 'preteaching'. Bij 'préteaching' bereid je de on-line vragen-sessies (on-line lessen) voor door op voorhand de thematische les-filmpjes te bekijken. Bij elke teams-vragensessie staat aangegeven wat je dient voor te bereiden.
De teamslessen worden telkens opgenomen en eveneens aangeboden op Digitap.

De lessen on-campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel mee volgen als je aanwezig bent.
Van deze on-campus-dagen is maximaal een schriftelijk verslag van collega studenten op het digitaal leerplatform te vinden.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student herkent en bepaalt de parameters van een proces (0de-, 1ste-, 2de orde of integratorprocessen) aan de hand van opgenomen grafieken, waardoor een PID-regelaar juist kan ingesteld worden.
03. ONTWERP
De student is in staat om regeltechnische schema's (waaronder P&I-D's, Blokkendiagrammen, ...) te tekenen en te interpreteren.
De student is in staat de basisproces-beweringen in de industrie energetisch te begrijpen (minstens : reactor-balans, destillatie, warmtewisselaars, stoomproductie)
06. VERBETERING
De student is in staat om een juiste regelstrategie te kiezen(minstens cascade, Split-range, Feed-Forward, APC) op een complexere regeluitdaging.

Leerinhoud

 • Voornaamste begrippen, symbolen en signalen uit de regeltechniek : het standaard "blokken-regelschema" (2 sessies)
 • P&I-D schema's + herkennen van een regelkring (1 sessie)
 • Proces-techniek : rendement gasinstallatie + destillatie + reactor-chemie + exergie/energie + Conti-verdamping + koud punt (2 sessies)
 • Processen (2 sessies)
 • De regelaar(1 sessie)
 • De regelkring + tuning van een regelkring (2 sessies)
 • De belangrijkste complexe regel-strategieën + APC (2 sessies)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-syllabus, Regeltechnieken (Pauwels Bert) -departement IO- opleiding Energiemanagement ;
 • Powerpointvoorstellingen (Ingesproken-lessen-filmpjes & Slides & Bordnota's);
 • Opgenomen vragen-sessies;
 • Extra info tijdens de lessen;
  • P&I-D miniplant;
  • verschillende tuning-regels;
  • praktische industriële voorbeelden van in de les;
  • internetsites in cursus en lessen;
  • Ketelhuis-sturing, Pinch-technologie, Destillatie, ...
  • enz ...
 • Proefexamens, voorbeelden, sites, ....

Alles is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deze kennistoets wordt digitaal afgenomen , tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Het betreft oefeningen en inzichtsvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deze kennistoets wordt digitaal afgenomen , tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Het betreft oefeningen en inzichtsvragen.