Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Keuzevak andere opleiding 526506/2799/2223/1/93
Studiegids

Keuzevak andere opleiding 5

26506/2799/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzevak 1 - 3ENE:
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
  • EPC 5 (3 studiepunten)
  • Mechanisch ontwerpen CAD (3 studiepunten)
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak leer je EPC's opstellen voor residentiële eenheden én kleine niet-residentiële eenheden. Hiertoe wordt het inspectieprotocol in detail aangeleerd, en leer je met de certificatiesoftware werken.

Nadat je geslaagd bent op dit vak kan je bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap je erkenning als energiedeskundige type A aanvragen (voorwaarden: zie tabblad toetsing (tekst))

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan de totstandkoming van de EPB reglementering toelichten.
03. ONTWERP
De student kan de EPC methodologie weergeven.
05. EXPLOITATIE
De student kan de software voor het opstellen van een EPC-attest correct gebruiken.
De student kan het protocol voor het opstellen van een energieprestatiecertificaat correct toepassen.
11. COMMUNICATIE
De student kan vakjargon gebruiken.

Leerinhoud

1. Inspectieprotocol Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

2. Praktijkoefeningen op plan.

3. Gebruik van de certificatiesoftware.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Inspectieprotocol Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
- Veelgestelde vragen (energiesparen.be/eneriedeskundigetypea)
- Certificatiesoftware (www.energieprestatiedatabank.be)

Fedrale token of e_ID met PIN code verplicht!


Meest recente inspectieprotocol aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks32,00Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht20,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks48,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Om te slagen voor het olod EPC5 moet je 50% van de punten behalen (zie toetsing (lijst))

Om je erkenning als energiedeskundige type A bij het VEKA te mogen aanvragen dien je op het EXAMEN 60% van de punten te behalen. De theorie telt hierbij voor 40% van de punten, de praktijk voor 60% van de punten. Daarenboven dien je voor beide onderdelen minimum 50% te behalen. Ook 100% aanwezigheid tijdens de lessen is vereist.