Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication DesignLab I35130/2814/2223/1/70
Studiegids

Publication DesignLab I

35130/2814/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Baert Jonas, Bouckaert Pascal, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Paesmans Miet, Stoops Tim, Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod krijg je tijdens een deepdive van 3 weken een goed inzicht in het grafisch productieproces. Je krijgt de basis mee om creatief en technisch aan de slag te gaan met layout, typografie, beeld, kleur en productie, met een focus op zowel print als scherm. De leerinhoud wordt aangeboden onder de vorm van hoorcolleges en feedbackmomenten, aangevuld met opdrachten. In kleine groepen werk je aan de hand van het design thinking principe waar zowel proces als eindproduct een belangrijke rol spelen. Je leert op een efficiënte manier werken met Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign. Je presenteert dit alles op een visueel aantrekkelijke manier.

De software m.b.t. dit lab wordt via blended learning aangeboden; je verwerkt de leerstof zelfstandig voorafgaand aan de les zodat je concreet aan de slag kan met je lab(opdrachten) tijdens de contactmomenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je hanteert de basis research methodes en tools eigen aan het Lab om je in te leven in een specifieke doelgroep.
Explore
Je experimenteert met de basis design principes eigen aan het Lab bij het visualiseren van je creatieve ideeën.
Materialize
Je gebruikt de basis software kennis eigen aan het Lab om tot een eenvoudige mediaoplossing te komen die je uittest bij je doelgroep.
Professionaliseren
Je staat open voor de feedback die je tijdens de verschillende ontwerpfasen ontvangt en die gaat hier actief mee aan de slag bij het op punt stellen van je finale eindproduct.
Communiceren
Je durft je eigen werk te tonen en met lectoren en peers over je ontwerp in gesprek te gaan.

Leerinhoud

Tijdens de 3 lesweken komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Layout: basiskennis opmaak magazine, compositie, begrippen zet- en bladspiegel, marges, exporteren basis PDF, analyse layout, onderzoek naar bestaande opmaken binnen een doelgroep.
 • Typografie: letterclassificatie, terminologie, typografische regels
 • Productie: basiskennis print- en drukproces, afwerken eindproduct makerspace
 • Kleur: basis kleurenleer functioneel en technisch kleurgebruik
 • Beeld: eigenschappen van beeld en compositie
 • Software: Adobe Illustrator, Indesign en Photoshop

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges66,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00finaal indienmoment in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.