Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Coding Basics36645/2814/2223/1/73
Studiegids

Coding Basics

36645/2814/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Matthé Kim, Van Aerschot Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is een ondersteunend olod van Interface Lab II waarin we dieper ingaan op webdesign uit Interface Lab I. Aan de hand van praktische oefeningen bouwen we verder op je kennis uit semester 1; daar leerde je hoe je informatie structureert en schrijft als HTML, alsook de basis van CSS voor het vormgeven en lay-outen van webpagina's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je hanteert bij het schrijven van complexere HTML de juiste syntax, kiest correcte elementen (ook in minder eenduidige situaties) met oog voor duurzaamheid en toegankelijkheid.
Je voorziet je interface design van geavanceerde layouts door gebruik van CSS Grid, Flexbox en Positioning.
Je demonstreert de onderliggende werking van CSS (de cascade, specificiteit en overerving) in je werk.
Je maakt doordacht gebruik van CSS bij het maken van web animaties, transities en transformaties binnen de context van interface design.
Je integreert SVG-afbeeldingen en video in je web uitingen.
Je gebruikt CSS bij het maken van kleurverlopen en gebruik van filters.
Je ontwerpt een duurzame en beheersbare interactief product met behulp van een statische website-generator.

Leerinhoud

We frissen je kennis van webdesign uit semester 1 nog even op en focussen ons op een aantal meer geavanceerde technieken en concepten:

 • geavanceerde layouts door gebruik van CSS Grid, Flexbox en Positioning
 • de onderliggende werking van CSS (de cascade, specificiteit en overerving)
 • CSS web animaties, transities en transformaties binnen de context van interface design
 • gebruik van SVG-afbeeldingen 
 • gradients en filters

We staan ook stil bij het concept webpagina. Je kan er veel meer mee doen dan "websites maken". We zorgen ook voor duurzaamheid en toegankelijkheid van onze producten.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.