Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication Technics33955/2814/2223/1/84
Studiegids

Publication Technics

33955/2814/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, MDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Gossé Joke, Moons Wouter, Paesmans Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is het ondersteunend olod van Publication Lab II. Er wordt dieper ingegaan op software, Adobe Indesign speelt een belangrijke rol en verschillende productievormen worden uitgediept. Je wordt ondergedompeld in de wereld van typografie, vormgeving, beeld en kleur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je kent het begrip workflow/workflowmanagement en het belang er van i.f.v. het productieproces.
Explore
Je bereidt een grafisch order zo optimaal mogelijk voor i.f.v. de productie.
Materialize
Je hanteert opmaaksoftware om eigen beeld- en tekstmateriaal te combineren in meer geavanceerde publicaties met oog voor de basis publication design principes.
Je verklaart de basisbegrippen van en mogelijkheden bij het verwerken van print- en drukorders.
Je levert een eenvoudig drukklaar bestand aan dat technisch verwerkt kan worden voor een specifieke medium.
Je licht de gangbare premediatechnieken en -processen (rasteren, kleurbeheer, trapping, puntaangroei, afvlakking, ...) toe.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Software: illustrator, indesign, photoshop
 • Layout: stramien, waarneming, vormgeven van tekst en beeld
 • Typografie: detailtypografie, webfonts, technologie en deontologie
 • Productie: conventionele en specifieke druktechnieken, digitale printprocessen, papier en afwerkingsproces
 • Kleur: psychologie, communiceren met kleur, kleur in print/drukproces
 • Beeld: eigenschappen van beeld en compositie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks75,00on campus examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.