Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mindset & Skills Studio I34648/2814/2223/1/75
Studiegids

Mindset & Skills Studio I

34648/2814/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): De Bie Marijke, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod kom je er achter wie je bent, wat je kan en wat je wil als eerstejaarsstudent in het hoger onderwijs tijdens:

 • contactmomenten: dit kunnen zowel infomomenten voor de grote groep zijn als studiosessies in kleine groep alsook coachingssessies waarin we jou individueel of in hele kleine groep verder helpen.
 • zelfstandig werk LLL: je onderneemt zelfstandig acties die afgestemd zijn op jouw eigen talenten en ambities.
 • MSS-dagen: je neemt actief deel aan de herfsteditie van GDMLive samen met 2 en 3 GDM.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je stuurt de ontwikkeling van je basis GDM-skills zelfstandig aan en neemt de verantwoordelijkheid over je studievoortgang.
Je analyseert informatie over je talenten en skills aan de hand van beschikbare tools en initiatieven aangeboden binnen de opleiding.
Je illustreert je persoonlijke groei a.h.v. een doordachte verzameling van bronnen en reflecties in je digitaal portfolio.
Communiceren
Je toont je basistaalvaardigheid Nederlands aan a.d.h.v. toetsen en oefeningen in AP-Vaardig.
Samenwerken
Je neemt actief deel aan de evaluatie van de opleiding.

Leerinhoud

 • Mogelijke thema's die aan bod komen tijdens de contactmomenten:
  • je weg vinden binnen het hoger onderwijs, de systemen bij AP, je voorbereiden op de examenperiode, jouw labkeuze,...
  • taal-, reken-, en studievaardigheden op hogeschool niveau
  • aan de slag gaan met feedback in de Labs
  • zelfsturend leren 
  • reflecteren
  • ...
  In de sessies is ook ruimte voor thema's die zich spontaan aanbieden (bv. mentaal welzijn tijdens corona) en voor jouw suggesties.

 • Op basis van de resultaten van de screeningstesten, kies jij op welke startvaardigheden je zelfstandig zal werken dit semester:
  • Nederlands: hiervoor maak je online oefeningen en volg je de taalcoaching(s)  
  • Studievaardigheden: hiervoor brengen we jou in contact met de studiebegeleider(s)
  • Daarnaast maak je ook kennis met de spelregels  LLL (levenslang leren) door één actie te ondernemen die jouw parate kennis van kunst, media en/of design verbreedt.

  Raadpleeg de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over de exacte planning en afspraken van dit olod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Je noteert en structureert de informatie die aangebonden wordt in de hoorcolleges. Het ondersteunend lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00indienen in de examenperiode
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio80,00herwerkt portfolio
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.