Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mediabasics36651/2814/2223/1/83
Studiegids

Mediabasics

36651/2814/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Debeuf Ann
Andere co-titularis(sen): Gombeer Wim, Van Camp Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod maak je kennis met kernbegrippen van mediadesign tijdens hoor- en werkcolleges. Je krijgt handvatten aangereikt voor een heldere vormgeving die je in elk van de labs kan omzetten in de praktijk.

Dit olod loopt over een gans academiejaar en is algemeen vormend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je maakt je een aantal kernbegrippen, mediatheorieën en stromingen uit de ontwerpgeschiedenis eigen.
Je onderbouwt jouw persoonlijke visie op de aangereikte thema's aan de hand van uiteenlopende tools.
Je raadpleegt bronnen systematisch en vermeldt deze volgens de geldende norm.
Je maakt je een aantal kernbegrippen uit de grafische wereld eigen.
Je beheerst de basiselementen van beeldtaal.
Explore
Je verwerkt de aangereikte leerstof uit de thema's in een opdracht toegepast op jouw hedendaagse werkelijkheid.
Je verwerkt de aangereikte leerstof uit de thema’s in eenvoudige analoge oefeningen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basiselementen van beeldtaal (tekst, beeld, witruimte, grafische elementen, contrast, hiërarchie, ...)
  • Technische basisbegrippen (bvb raster, workflow, bestands- en papierformaten, videoformaten, ...)   

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Je noteert en structureert de informatie die aangebonden wordt in de hoorcolleges. Het ondersteunend lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deelexamen 1/2 on campus in de examenperiode van januari/februari 2023
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Deelexamen 2/2 on campus in de examenperiode van juni 2023
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00on campus examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Studenten die minder dan 10/20 hebben behaald voor dit opleidingsonderdeel in eerste examenkans, hernemen enkel het deelexamen waarvoor geen 10/20 of meer werd behaald.


Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.