Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication DesignLab III35140/2814/2223/1/22
Studiegids

Publication DesignLab III

35140/2814/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Publishing
  • Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Baert Jonas, Gombeer Wim, Hendrickx Sanne, Moons Wouter, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab II EN binnen trajectschijf 1 al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Publication Software EN simultaan te volgen met Publication Essentials.

Korte omschrijving

Bij dit olod pas je de vaardigheden en skills toe die je aanleert in de onderliggende vakken. Je werkt aan een grote projectopdracht, waar de focus ligt op hoe je tekst en beeld kan toepassen in een publicatie. De concept fase neemt een belangrijkere plaats in, en vanuit je eigen creatief idee moet je in staat zijn om dit toe te passen op deeluitingen die passen bij je project.

Hoorcolleges en feedbackmomenten wisselen elkaar af terwijl we ons verder verdiepen in de publication design principes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je benadert een opdracht/briefing als een communicatievraagstuk waarbij jij de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker inventariseert en bijkomende vragen m.b.t. een mediaoplossing definieert.
Explore
Je vertaalt de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker volgens de basis design principes om tot een gepaste technische en vormelijke oplossing te komen.
Materialize
Je voert zelfstandig testen uit waarbij je alle stakeholders betrekt en de resultaten analyseert om de kwaliteit van je mediaoplossing te verbeteren.
Professionaliseren
Je reflecteert op jouw individuele vaardigheden qua plannen en organiseren van een projectopdracht binnen dit Lab en besluit voor jezelf waar je positieve - en werkpunten liggen.
Communiceren
Je verduidelijkt je ideeën en motiveert daarbij je ontwerpkeuzes aan anderen tijdens feedback- en presentatiemomenten.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Je start een opdracht vanuit een briefing van de klant en doorloopt aan de hand van een workflow verschillende stappen. 
 • De opdracht omvat een aantal uiteenlopende uitingen, waardoor je flexibel en creatief moet nadenken over de eisen van de klant en de uitwerking (prijs, papierkeuze, formaat,druktechniek, afwerking,…)
 • Je leert je keuzes verdedigen en omgaan met de technische beperkingen.
 • Het procesdocument is een weerspiegeling van de stappen die je neemt en is een heel belangrijke factor gedurende het semester.
 • Je leert aan de hand van (groeps)feedback je eigen werk te verbeteren.
 • Je zal aan de hand van toonmomenten je vooruitgang moeten aftoetsen bij de (fictieve) klant.
 • Afwerking zal gebeuren in de makerspace en bij externe drukkerijen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00indien- en presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht(en)

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.