Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication Essentials36663/2814/2223/1/06
Studiegids

Publication Essentials

36663/2814/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Publishing
  • Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication Technics.

Korte omschrijving

Dit olod is een onderliggend vak van Publication DesignLab III dat een combinatie is van theorie en opdrachten en waarbij we regelmatig door externen mee genomen worden in hun verhaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je brengt de evolutie van de grafische vormgeving (kleur, beeld, layout, typografie, doelgroep, stijl) in verband met actuele voorbeelden en/of je eigen ontwerp.
Je herkent en benoemt belangrijke ontwerpers, stijlen en hoogtepunten uit de geschiedenis van de grafische vormgeving.
Je interpreteert en gebruikt typografische begrippen op een correcte manier, zowel op micro- als macroniveau (terminologie, classificatie, letterkeuzes, …).
Explore
Je onderscheidt de verschillende keuzes (op vlak van papier, afwerking, druktechnieken) die kunnen gemaakt worden op productieniveau.
Je experimenteert met de basisprincipes van compositie bij het ontwerpen van meer complexe printmedia producten voor een specifieke doelgroep.
Materialize
Je bent in staat een technisch correcte PDF op te leveren voor verschillende doeleinden (drukklaar, cPDF, interactieve PDF, ...).
Je past (eenvoudig) colormanagement toe in je ontwerpen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe zorg je ervoor dat een letter leesbaar blijft op print en op scherm,
 • Hoe ga je om met kleurgebruik binnen print en scherm, en hoe zet je dit om naar de verschillende drukprocédés
 • welke print/druktechniek gebruik je het best bij een opdracht.
 • Wat is nu net een PDF en wat kunnen we hier allemaal uitleren.
 • Je wordt ondergedompeld in de wereld van boeken-, magazine- en krantenlayout zowel het creatief als technisch proces.
 • Leren analyseren wat “goede” en “slechte” vormgeving is.
 • Wat is vormgeving? Wie zijn de pioniers – typedesigners,…
 • Wat is een grid, hoe passen we dit toe en waarom is het zo belangrijk binnen publication design.
 • Eerste kennismaking met het werkveld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00herwerkte opdracht(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.