Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Concept & Storytelling36639/2814/2223/1/63
Studiegids

Brand Concept & Storytelling

36639/2814/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Pack
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hecke Bavo
Andere co-titularis(sen): Claes Saar, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod focussen we op storytelling. Dit is een communicatiestrategie waarmee je de toeschouwers (of lezers) via boeiende verhalen naar een fantasierijk universum lokt en op deze manier informatie verstrekt. Met behulp van Narratieve technieken bouw je zo een merkidentiteit voor een breder publiek. Op het einde van de rit beheers je de kracht van letters en kan je deze inzetten om met tekst je beeld te versterken en omgekeerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je gebruikt narratieve technieken om een merkenidentiteit uit te bouwen. 
Je weet je tekst af te stemmen op het doelpubliek en het communicatiekanaal. 
Je versterkt de impact van een beeld door de toevoeging van tekst. 
Materialize
Je gaat correct om met lichtbronnen en maakt de juiste keuze uit het assortiment objectieven.
Je kan door inzicht in de aard en de opstelling van de lichtbron verscheidene aspecten van een voorwerp weergeven en abstraheren.
Je past professionele verpakkingsvisualisatie software toe.
Je experimenteert met de verschillende productie mogelijkheden eigen aan de makerspace en voert deze correct uit.
Communiceren
Je past je kennis van de Nederlandse taal grammaticaal correct toe zonder spellingsfouten. 
Je past strategieën om te waken over nauwkeurigheid en kwaliteit van alle tekst in je media-uitingen en specificaties toe.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • In brand Specifics I komen volgende thema's aan bod:
 • Storytelling
 • Copywriting voor PR, direct marketing, social media, ...
 • Creatief met taal
 • Verhalend schrijven
 • Bedrijfs- en marketingcommunicatie (toevoegen)
 • Tone of voice
 • Concepten verwoorden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00mondelinge (presentatie)opdracht in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00herwerkte opdracht met mondelinge presentatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.