Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Essentials36636/2814/2223/1/58
Studiegids

Brand Essentials

36636/2814/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Pack
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hecke Bavo
Andere co-titularis(sen): Listhaeghe Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod zoem je verder in op het campagne- en communicatie-aspect van branding en marketing. Je leert welke technieken, formats en media frequent door reclamemakers gehanteerd worden en hoe reclamecampagnes geboekt worden.
De theorie wordt tijdens de hoorcolleges steeds geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk/actualiteit, waarna je via opdrachten actief wordt aangespoord om je inzicht in de leerstof toe te passen en mee de actualiteit te betrekken.

Door deze leerstof krijg je een beter inzicht in de mechanismen achter de reclame, waardoor je ook gerichter aan opdrachten kan werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je begrijpt de marketingtechnische mechanismen in de actualiteit en legt ze uit.
Je definieert en begrijpt de basisbegrippen ivm communicatieproces, -vormen en -middelen.
Je identificeert marketingtechnische elementen in de brede actualiteit.
Je vertaalt de actualiteit naar professionele, marketinggerelateerde opportuniteiten.
Professionaliseren
Je brengt je visie/analyse/boodschap op een gepaste, overtuigende, heldere en correcte manier.
Communiceren
Je weet wanneer welke communicatie-uitingen kunnen ingezet worden i.f.v. een opdracht.
Je onderbouwt je keuze en/of combinatie van communicatie-uitingen in functie van een specifieke opdracht.

Leerinhoud

In dit olod komen volgende thema's aan bod:

 • hoe werkt reclame
 • basisbegrippen en positie van reclame binnen de marketing- en communicatiemix
 • welke media-uitingen bestaan er en hoe kiezen (mediamix)
 • wat is interactieve marketing, content marketing, direct (e)marketing, PR, ...
 • consumentengedrag (customer journey, van prospect tot ambassadeur, ...)
 • situatieanalyse, doelstellingen en strategie, segmenteren en positioneren, ... 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.