Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 3D Stills36660/2814/2223/1/01
Studiegids

Software 3D Stills

36660/2814/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Nijssen Wes
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D-modeling. Tijdens hoorcolleges en oefeningen gaan we in op de basisprincipes van shading, texturing en rendering om tot treffende visuele beelden te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over de productie van 3D stills en visuele 3D stijlen.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 3D-technieken om tot een stilstaand beeld voor promotionele doeleinden te komen.
Je gebruikt de basistools en technieken om tot eenvoudige 3D-animaties te komen.
Je hanteert de basistechnieken om een 3D-beeld in een foto en video te verwerken en komt zo tot een visueel realistisch resultaat.

Leerinhoud

Bij dit vak komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • 3D-modeling technieken
 • Shading en textures
 • Belichting
 • 3D-camera's
 • Rendering
 • Eenvoudige 3D animaties (rotatie, verplaatsen, scalen)
 • 3D-visualisatie technieken in combinatie met foto/video
 • Export mogelijkheden voor afbeeldingen en video’s van korte duur
 • Creatieve en commerciële toepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00grote oefening in te dienen tijdens de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00grote oefening met finale verdediging tijdens de examenperiode

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.