Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Video & FX Essentials36656/2814/2223/1/59
Studiegids

Video & FX Essentials

36656/2814/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Backaert Michael, Cluckers Jeroen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Video & FX Basics.

Korte omschrijving

Binnen dit olod reiken we je de nodige kennis aan ter ondersteuning van Motion Lab III. We werken verder aan je kennis en ervaring voor het maken van promotionele reportages. Daarnaast bekijken we ook enkele technieken en principes om 3D-beelden geloofwaardig te verwerken in fotografie en videografie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op videografisch en technisch vlak om je kennis te actualiseren.
Je gebruikt creatieve denktechnieken voor het bedenken en ontwerpen van verrassende videoconcepten.
Materialize
Je hanteert de basisvideo- en audiotechnieken om een locatie aantrekkelijk in beeld te brengen.
Je hanteert de basiscompositingtechnieken om een 3D-beeld geloofwaardig in video te verwerken.
Je bewerkt videobeelden met de nodige effecten om tot een professioneel resultaat te komen.

Leerinhoud

Bij dit olod komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Storytelling voor video’s met promotioneel doeleinde
 • Scripting, storyboarding (=MS)
 • Filmen op locatie en in open lucht
 • Interviews voorbereiden en afnemen
 • Audio opnames maken en bewerken (=MS)
 • Grafisch ontwerp van typografische animaties en infographics
 • Motion Design principes
 • Videomontage
 • Basis compositing technieken om 3D-renderings met foto/video te combineren tot een geloofwaardig geheel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.