Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Coding Intermediate36647/2814/2223/1/44
Studiegids

Coding Intermediate

36647/2814/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Van Aerschot Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Interface DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Coding Basics.

Korte omschrijving

Bij dit olod bouwen we verder op je basis programmeerkennis en -skills tijdens de lessen en oefeningen.

Je maakt kennis met javascript en zijn mogelijkheden. We zorgen voor een goede en heldere basiskennis van de taal. We leren omgaan met variabelen, dom, strings, numbers, functies, arrays & objecten, maar ook met click-events waarmee we interactie kunnen toevoegen aan interfaces. Je leert zelfstandig eenvoudige functies op te zoeken en uit te voeren. En bovenal leren we errors ontcijferen en er mee aan de slag te gaan om deze op te lossen.

Een korte geschiedenis over javascript en zijn voorgangers zijn een belangrijke basis om op te bouwen. Maar even goed kijken we naar hoe de taal vandaag de dag gebruikt wordt en hoe deze in de toekomst zal evolueren zodat de relevatie ervan helder is.

We bekijken hierin ook hoe we met javascript de verschillende hardware van een mobile device kunnen aanspreken, zoals geolocatie en de accelerometer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen om tot creatieve concepten te komen die rekening houden met de behoeften van de klant alsook de hedendaagse toepassingen en stijltrends op vlak van HTML5, CSS3 en JavaScript.
Materialize
Je past de basisprincipes van programmeren toe bij : condities en loops, functies, events, objecten, statements, variabelen, datatypes en operators.
Je documenteert de code van je webproject a.d.v. commentaar zodat anderen je code makkelijker kunnen lezen.
Je past de basisprincipes van programmeren (zoals condities loops, functies, events, objecten, statements, variabelen, datatypes en operators) toe in JavaScript.
Je hanteert een correcte syntax bij de structurele opbouw in HTML5, CSS3, JavaScript.
Je raadpleegt op eigen initiatief verschillende bronnen (print, videotutorials, forums) inzake HTML5, CSS3, JavaScript om problemen op te lossen en kennis te actualiseren.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Je gebruikt de browser om kleine programma’s te schrijven
 • We maken kennis met JavaScript (variabelen, dom, strings, numbers, functions, arrays, click-events)
 • Je ontdekt de mogelijkheden van JavaScript
 • Je leert problemen op te lossen aan de hand van code-debugging

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00herwerkte opdrachten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.