Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Interface Design Essentials36644/2814/2223/1/39
Studiegids

Interface Design Essentials

36644/2814/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Matthé Kim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De eerste bouwstenen voor web development zijn reeds gelegd bij Interface Software I. Bij Interface Essentials I gaan we aan de slag met een Content Management System (CMS).

Bij dit olod gaan we aan de slag met een Content Management System (CMS). Wij kiezen voor Wordpress omdat dit vandaag nog steeds het meest populaire is. Hierbij vertrekken we van nul en gaan we zelf onze hosting regelen, de CMS & database installeren. En gaan we aan de slag met allerhande plug-ins. Het design gaan we doen aan de hand van Elementor Pro of Oxigen. En voor zij die IDL III volgen gaan we de CMS gebruiken als documentatie voor de game die jullie daar maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je bedenkt creatieve concepten voor een grafisch verantwoorde website naar de behoeften van een klant binnen de mogelijkheden van een CMS systeem.
Materialize
Je bepaalt aan welke eisen een media-uiting en -content moet voldoen wil het een gebruiksvriendelijk en toegankelijk product zijn.
Je past de basisprincipes van een CMS toe in een concrete opdracht waarbij je content (tekst, beeld, bewegend beeld, geluid en combinaties hiervan) structuur geeft in een eigen CMS ontwerp.
Je bent in staat om vanuit je inzicht in de basisprincipes van contentmanagement een bestaand CMS te beheren en verder uit te bouwen.
Je installeert een CMS op een webserver volgens de regels van de kunst en linkt dit aan een database.
Je maakt gebruik van verschillende plugins voor het uitbreiden van de funtionaliteiten van de CMS (Beveiliging, Webshop, SEO, Back-up, Design....)
Je past de technische basisprincipe van SEO toe op je CMS.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Activeren van Domeinnaam en server.
 • Installeren van Database (Apache)
 • Installeren van Wordpress
 • Installeren en gebruik maken van verschillende Plugins in WP
 • Back-up & Security van je WP site
 • Werken met verschillende templates
 • Eigen ontwerp maken met Elementor Pro / Oxigen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.