Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Image & Illustration36641/2814/2223/1/34
Studiegids

Image & Illustration

36641/2814/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Gombeer Wim, Peeters Andreas, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication Technics.

Korte omschrijving

Dit olod is het onderliggend vak van PDL IV - Print & Creation waar we tijdens hoorcolleges en oefeningen kennis en competenties bijbrengen m.b.t. fotografische en illustratieve beelden in printmedia producten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je kan meer complexe combinaties van tekst en beeld op een correcte manier plaatsen in functie van de leesbaarheid en doelgroep.
Je vertrekt bij het genereren van ideeën in je ontwerpproces steeds vanuit een analoge benadering.
Materialize
Je bent in staat om zelfstandig analoge en digitale beelden te creëren en technisch correct te verwerken in verschillende specifieke omstandigheden.
Je creëert en optimaliseert illustraties op gevorderd niveau (gradient mesh, iconen, grafieken, 3D, ...).
Je bewerkt en corrigeert digitaal beeldmateriaal op professionele wijze door het gebruik van de juiste technieken (o.a. selecties, kleuren, maskers, lagen, kanalen en filters) rekening houdend met de specifieke mediaoplossing.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Je leert wat beelden je willen zeggen en wanneer je best welke techniek gebruikt.
 • Maar ook wat kan in functie van vraag en budget.
 • Er wordt beroep gedaan op je creatieve vermogen tot ontwikkelen van een verhaal maar ook op je kritische houding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indien- en presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.