Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital & Production36665/2814/2223/1/74
Studiegids

Digital & Production

36665/2814/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
  • Print & Creation + Print & Publishing
  • Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Vuyst Marijke, Gossé Joke, Paesmans Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication Technics.

Korte omschrijving

Dit olod is het onderliggend vak van PDL IV - Print & Production waar we tijdens hoorcolleges en oefeningen kennis en competenties bijbrengen m.b.t. het afwerken en drukken van printmedia producten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je bent in staat om een eenvoudige calculatie kritisch te analyseren en zelf te maken.
Je interpreteert en gebruikt begrippen m.b.t. kleurbeheer zoals gamut, ICC-profielen, kleursystemen, delta E, PCS, Rendering Intent, CMM, ECI-profielen, .... op een correcte manier.
Explore
Je zoekt aan de hand van een vraag/offerte naar de juiste productiemogelijkheden (papier, druktechnieken en afwerking).
Je vertrekt bij het genereren van ideeën in je ontwerpproces steeds vanuit een analoge benadering.
Materialize
Je past de mogelijkheden van digitale publicaties (drukklare én interactieve pdf), voor- en nadelen en technische specificaties toe in verschillende ontwerpen.
Je verwerkt grote stukken tekst op een professionele typografische manier met de juiste software.
Je demonstreert hoe je op een correcte manier een preflicht door voert bij het aanmaken van een drukklaar bestand.
Je voert een eenvoudige proofing uit op aangeleverd of eigen materiaal en bent in staat deze te beoordelen.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • je gaat je verder verdiepen in colormanagment en druktechnieken.
 • Ook de nieuwste technologieën krijgen hier hun plaats.
 • Je zal aan de hand van een workflow ook een correcte calculatie op poten kunnen zetten.
 • Je werkt verder in de standaard programma’s waar je steeds leert om op een snelle en efficiënte manier je uitingen af te werken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indien- en presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.