Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Photography36640/2814/2223/1/00
Studiegids

Brand Photography

36640/2814/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: BDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hecke Bavo
Andere co-titularis(sen): Gombeer Wim, Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod helpt je om je comfortabeler te voelen met een camera, te werken in een professionele fotostudio en je creatieve mogelijkheden volledig te verkennen. Deze cursus geeft je alle tools om de technische kennis te verzamelen die je nodig hebt voor het ontwerpen van een technisch ontwerp.

We geven niet alleen les in de technische essentie van fotografie maar leren ook hoe we fotografie kunnen gebruiken in ontwerpopdrachten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: scherpstellen, lenzen & brandpuntsafstand, meten, ISO, diafragma's, scherptediepte, sluitertijden, handmatig balanceren van de belichting, witbalans, beweging regelen, compositie, compositie, lichtinzicht, gebruik van flitsfotografie in een studio-omgeving, reportage en nabewerking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je hebt inzicht in de fotografische taal, met name de relatie tussen inhoud, vormgeving en techniek.
Je hebt inzicht in de fotografische benadering adhv. flitsverlichting en camera in studio.
Explore
Je gebruikt narratieve technieken om een merkenidentiteit uit te bouwen.
Je weet je tekst af te stemmen op het doelpubliek en het communicatiekanaal.
Je versterkt de impact van een beeld door de toevoeging van tekst.
Je verwerft inzicht omtrent de beeldvorming van mens, object en ruimte.
Materialize
Je kan door inzicht in de aard en de opstelling van de lichtbron verscheidene aspecten van een voorwerp weergeven en abstraheren.
Je gaat correct om met lichtbronnen.
Je maakt de juiste keuze uit het assortiment objectieven.
Je realiseert een commerciële fotografische media-uiting volgens de technische haalbaarheid.
Communiceren
Je past je kennis van de Nederlandse taal grammaticaal correct toe zonder spellingsfouten.
Je past strategieën om te waken over nauwkeurigheid en kwaliteit van alle tekst in je media-uitingen en specificaties toe.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • materiaalkennis (camera, objectieven, licht)
 • iso-diafragma-sluitertijd
 • compositie
 • lichtmeting en flitsmeting
 • lichtbeheersing op locatie (daglicht, kunstlicht, flitslicht).


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00je bundelt de resultaten van de verschillende lesopdrachten in een portfolio - indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00herwerkt portfolio

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.