Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 2D36657/2814/2223/1/93
Studiegids

Software 2D

36657/2814/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Motion DesignLab I.

Korte omschrijving

Bij dit olod diepen we je softwarekennis van After Effects verder uit op het gebied van animatie en werken we verder op de hoofdprincipes van animatie. We bekijken ook enkele technieken en principes om treffende illustraties en stijlen te bekomen voor jouw animaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 2D-animatietechnieken en visuele 2D-animatiestijlen.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 2D-animatietechnieken om animaties te maken voor communicatieve doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 2D-animaties.
Je hanteert de basis 2D-animatietechnieken om karakters op een aantrekkelijke manier te animeren.
Je ontwerpt 2D-animatiekarakters voor een animatie met communicatieve en promotionele doeleinden binnen een consequente stijl.
Je past je basiskennis over geluidsopname toe bij het regisseren en opnemen van een voice over.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 2D-animatietools en -technieken
 • Motion design principes
 • Workflow voor ontwerp van een karakter
 • Karakteranimatie technieken
 • Gebruik van camera's
 • Gebruik van voice over (basis opname en regie)
 • Renderen van animaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00grote oefening met finale verdediging tijdens de examenperiode

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.