Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 3D Animation & Video36658/2814/2223/1/30
Studiegids

Software 3D Animation & Video

36658/2814/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Leonard Elias, Nijssen Wes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Video & FX Basics.

Korte omschrijving

Bij dit olod gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D-animatie. We bekijken ook technieken en principes ten einde treffende visuele 3D-animatie te bekomen. We werken verder aan je kennis en ervaring voor het maken van promotionele videoreportages.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 3D-animatietechnieken en visuele 2D-animatiestijlen.
Op basis van research naar bestaande huisstijl en identiteit van een bedrijf, bedenk je een passende storytelling voor een bedrijfsfilm. 
Materialize
Je gebruikt de gangbare 3D-technieken om animaties te maken voor communicatieve en promotionele doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 3D-animaties.
Je kan een 3D-animatiescene opzetten die op efficiënte wijze kan worden gerenderd.
Je kan een videoproductie voorbereiden mits het doorlopen van een professionele workflow. 
Je hanteert verschillende soorten camerashots om tot een treffende storytelling te komen. 

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 3D-animatietools en -technieken
 • Animatie van 3D-camera's
 • Belichten voor 3D-animatie
 • Renderen van animaties
 • Export mogelijkheden voor video
 • 3D-Motion graphic technieken ter productie van infographics
 • Storytelling voor video's met promotioneel en informatief doeleinde.
 • Audio-opname van een testimonial voorbereiden en opnemen.
 • Belichting intentioneel gebruiken teneinde een bepaalde sfeer te bekomen.
 • Productie van een bedrijfsfilm

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00grote oefening in te dienen tijdens de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00grote oefening met finale verdediging tijdens de examenperiode

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.