Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
UX/UI Essentials36642/2814/2223/1/68
Studiegids

UX/UI Essentials

36642/2814/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: IDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Deforche Marlies
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we tijdens de lessen en oefeningen dieper in op de facetten van een succesvolle gebruikerservaring of user experience (UX), waarvan de user interface (UI) een belangrijk onderdeel is.

Je brengt de noden en wensen van je gebruikers in kaart. Op basis hiervan werk je je ideeën uit in prototypes. Je gaat iteratief tewerk en leert feedback van gebruikers interpreteren en verwerken. De motivatie en denkwijze van je gebruikers zijn de leidraad voor alle designbeslissingen, rekening houdend met de business goals van de opdrachtgever.

In het onderdeel UI-design leer je over het visuele aspect van een interface, de interactiviteit, belang van psychologie in een goeie user experience.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je ontwerpt de structuur en het visueel aspect van een digitale product door middel van wireframes en mockups.
Je bouwt zelfstandig een interactief prototype om het product te testen met eindgebruikers en/of opdrachtgevers.
Je werkt flowcharts, sitemaps en user flows uit om tot een consistente User Experience (UX) te komen.
Materialize
Je past de belangrijkste usability-richtlijnen voor web en mobile toe.
Je test een media-uiting op toegankelijkheid (accessibility) en gebruiksvriendelijkheid (usability).
Je formuleert verbetervoorstellen op vlak van toegankelijkheid (accessibility), gebruiksvriendelijkheid (usability) en technische haalbaarheid.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Aan de slag met Design patterns
 • Ontwerpen voor verschillende schermgroottes
 • Ontwerpen met UI-kits
 • Advanced wireframing
 • Verdiepen in informatie architectuur en content requirements
 • Aspecten van HCI en gebruikerspsychologie
 • Customer journey mapping
 • Impact van beelden, taal en woorden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00herwerkte opdrachten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.