Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mediacontext36652/2814/2223/1/20
Studiegids

Mediacontext

36652/2814/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Andreas
Andere co-titularis(sen): Gombeer Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod trachten we jouw blik op de wereld als toekomstig ontwerper te verruimen tijdens de hoor- en werkcolleges. Je verdiept je verder in onderwerpen uit Mediacontext I (zoals kunstgeschiedenis en semiotiek) en gaat in semester 2 zelf op onderzoek rond een aantal actuele thema's en/of tentoonstellingen.

Dit olod loopt over een gans academiejaar en is algemeen vormend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je onderbouwt jouw persoonlijke visie op de aangereikte thema's aan de hand van uiteenlopende tools.
Je beheerst de basiselementen van beeldtaal.
Je past inzichten uit de leerstof toepassen op actuele voorbeelden.
Je verwerkt inzichten uit de leerstof in een beeldend ontwerp.
Professionaliseren
Je schetst de inhoud van de topics die aan bod komen in de verschillende sessies.
Je brengt de aangereikte leerstof in verband met een actuele case uit de creatieve industrie.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Beeld, beeldtaal en beeldgeletterdheid
  • Design- en kunstgeschiedenis
  • Leven in een beeldcultuur
  • De taal van het object
  • Samplecultuur in muziek en hedendaagse kunst
    ...

Bij de onderzoeksopdracht(en) in semester 2 ga je zelf aan de slag rond een actueel thema of tentoonstelling na het inleidend lesmoment. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Je noteert en structureert de informatie die aangebonden wordt in de hoorcolleges. Het ondersteunend lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Deelexamen 1/2 on campus in de examenperiode van januari/februari 2023
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Deelexamen 2/2 in examenperiode van juni 2023 - indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00on campus examen
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00herwerkte opdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Studenten die minder dan 10/20 hebben behaald voor dit opleidingsonderdeel in eerste examenkans, hernemen enkel het deelexamen waarvoor geen 10/20 of meer werd behaald.


Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.