Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Calamiteiten & crisisbeheer21049/2800/2223/1/12
Studiegids

Calamiteiten & crisisbeheer

21049/2800/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Calamiteiten & crisisbeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Hermans Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN (eerder ingeschreven voor Inleiding in welzijn en veiligheid) EN (eerder ingeschreven voor Brand & explosie) EN (eerder ingeschreven voor Risicobeheersing) EN (eerder ingeschreven voor Bijzondere risico's).

Korte omschrijving

Soms gaat het echt serieus mis … met ernstige gevolgen: enorme schade, verscheidene gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. Getraumatiseerde betrokkenen en maatschappelijke onrust maken een crisis tot een ramp. Je krijgt in dit opleidingsonderdeel inzicht in de bijzondere aspecten van grootschalige ongevallen, calamiteiten en rampen, alsook van sociale onrust, en gewelddreiging. Je leert wat er nodig is om om calamiteiten te vermijden, en hoe een organisatie zich kan voorbereiden op het  ‘onmogelijke’.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student verklaart en interpreteert de bijzondere aspecten van verscheidene soorten calamiteiten en in het bijzonder van grootschalige (industriƫle) ongevallen.
conceptueel denken
De student verklaart en rapporteert over de vereisten met betrekking tot interne en externe noodplanning en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren.
levenslang leren
De student formuleert zinvolle lessen voor de toekomst op basis van grondige reflectie over de eigen ervaringen tijdens een crisis.
netwerking
De student verklaart wie en waarom zij de geschikte personen zijn om aan te spreken tijdens een crisissituatie.
projectmanagement
De student verklaart en formuleert voorstellen m.b.t. het proces van crisisbeheer en de bijbehorende rollen van de veiligheidsdeskundige.
stressbestendigheid
De student beschrijft op een adequate manier hoe te functioneren in een crisissituatie en formuleert verbetervoorstellen.
teamplayer
De student beschrijft een adequate manier van functioneren in een team tijdens een crisissituatie.
veiligheidsmanagement
De student stelt als veiligheidsdeskundige een intern noodplan op en stuurt het aan.

Leerinhoud

noodplanning en crisisbeheer:
¦
doel & organisatie
¦ interne noodplanning
¦ rampenplanning en -oefeningen
¦ doel & organisatie
¦ rollen & taken
¦ interventieplannen

specifieke zaken:

ondergrondse leidingen

radioactiviteit en ioniserende straling

industriële calamiteiten:
¦ kenmerken van grootschalige ongevallen
¦ vormen, oorzaken & gevolgen
¦ Seveso

¦ radioactiviteit

en praktijkcases

natuurrampen:
¦ soorten, kenmerken & gevolgen

sociale onrust & onveiligheid:
¦ soorten, kenmerken & gevolgen

geweld & terreurdreiging:
¦ soorten, kenmerken & gevolgen

Crisiscommunicatie

Ondergrondse leidingen
Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus calamiteiten & crisisbeheer 
  • De powerpointpresentaties over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student
  • Powerpointpresentaties bij de eventuele gastcolleges
  • Andere files die digitaal aangeboden worden
  • Filmmateriaal tijdens de les
  • Opgenomen lessen in Teams.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,50 uren
Werktijd buiten de contacturen84,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.

De certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.