Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Gezondheid op het werk21053/2800/2223/1/51
Studiegids

Gezondheid op het werk

21053/2800/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ondanks de industriële (r)evolutie van de voorbije eeuw blijft de mens onmisbaar op de arbeidsplaatsen.
Steeds meer wordt de arbeid aangepast aan de mens in plaats van andersom.
De werking van het menselijk lichaam en de verschillende stelsels (spijsvertering, ademhaling,…) worden toegelicht.
Het gebrek aan arbeids- en milieuhygiëne, onvoldoende kennis van (de nadelen van) de te verwerken producten, slecht uitgeruste arbeidsplaatsen hebben al tot heel wat menselijke gezondheidsproblemenen beroepsziekten geleid.
De arbeidsgeneeskundige dienst en het (verplicht) medisch toezicht draagt preventiebeleid nu hoog in het vaandel. Niet alleen lichamelijke klachten maar ook psychosociale belasting of ongewenst grensoverschrijdend gedrag (geweld en pesterijen) op het werk leidt tot een verhoging van het absenteïsme .

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de werking van het menselijk lichaam en de impact van (zware) arbeid op het lichaam.
De student legt de basisbegrippen van epidemiologie uit.
De student verklaart de medische welzijnsevolutie van geneeskundige preventie van arbeidsongevallen naar welzijn op het werk.
communicatie
De student interpreteert en rapporteert de naleving van wettelijke voorschriften inzake arbeidshygiƫne.
netwerking
De student contacteert de arbeidsgeneesheer om de geschikte informatie te verzamelen.
veiligheidsmanagement
De student herkent en verklaart verschillende arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten (ergonomie en psychosociale belasting).
voorbeeldfunctie
De student beschrijft de verschillende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk en binnen de school en beschrijft passende handelingen.

Leerinhoud

1) fysiologie | basis
 •anatomie | basis
•lichaamsstelsels (skelet, ademhaling, bloedsomloop, lymfen, spijsvertering, hormonen, zenuwen, uitscheiding, voortplanting)
•belangrijkste organen en hun functies (ogen, huid, slijmvliezen, oren, neus, hersenen, spieren, …)
•verband met veiligheid en gezondheid

2) arbeidsgeneeskunde
•Taken en verantwoordelijkheden
•Medisch toezicht
•Menselijke gezondheid
•reglementering


3) psycho-sociale belasting
•verplichtingen voor de werkgever
•verklarend model
•preventie & bescherming (primair, secundair en tertiair)
•ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk

4) beroepsziekten
•soorten

5) arbeidshygiëne
•epidemiologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Gezondheid op het werk

De wet en de codex over welzijn op het werk

Presentaties Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

ander digitaal beschikbaar lesmateriaal

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen71,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen en kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen en kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Indien de situatie het vereist (bv. corona maatregelen) kan dit opleidingsonderdeel worden opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.
Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
 
Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.