Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Inleiding in bouwkunde29551/2800/2223/1/20
Studiegids

Inleiding in bouwkunde

29551/2800/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Ergonomie
    • Security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Eerst worden de verschillende fasen van een bouwproces overlopen.

Daarna komen de verschillende (mogelijke) bouwfasen uitgebreider aan bod.

Bouwplannen lezen behoort eveneens tot de cursus.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student leest en interpreteert bouwkundige plannen, zowel voor de bouwconstructie als voor de technische installaties. 
De student zoekt het gebruikte materiaal en materieel op en verklaart het gebruik.
operationaliseren
De student verklaart de verschillende stappen van het bouwproces.

Leerinhoud

Verloop bouwproces

Bodem en riolering

Bouwplannen lezen

Funderingen en kelders

Metselwerk

Betonbouw

Isolatie

Dakconstructies

Lage energie en passief

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Inleiding in Bouwkunde.

PowerPoint presentaties en bijkomende info worden elektronisch ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.