Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Beveiliging en bewaking29420/2800/2223/1/28
Studiegids

Beveiliging en bewaking

29420/2800/2223/1/28
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Egaña Viteri Liesbeth, Verhoeven Lore
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de thematische lessen wordt een specifiek onderwerp uitgediept, steeds met een praktische benadering.

Tijdens de lessen veiligheidsanalyse worden verschillende analysetechnieken toegepast binnen de security-sector, steeds met een praktische benadering.

Tijdens de bedrijfsbezoeken krijgt de student een beeld van de praktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student identificeert, analyseert, maakt inschattingen en evalueert elementaire risico’s, dit met behulp van de meest courante methodes en technieken.
conceptueel denken
De student verklaart de bijzondere aspecten van grensoverschrijdende veiligheid en evenementenveiligheid, en integreert deze aspecten in een beveiligingsplan.
operationaliseren
De student verklaart de noodzaak van een beveiligingsplan in onze hedendaagse maatschappij vanuit verschillende benaderingen.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de verschillende veiligheidsdisciplines en hun onderlinge relaties in functie van het beveiligingsplan
De student integreert de verschillende aspecten van veiligheid in een samenhangend en doelgericht integraal beveiligingsplan.
De student kan beschrijven hoe actief te observeren en maakt hierbij gebruik van enkele veel gebruikte methoden, die doelgericht worden ingezet.
De student vertaalt de verkregen resultaten naar zinvolle, haalbare en doelgerichte beveiligingsmaatregelen.

Leerinhoud

Thematische lessen:

- Praktische toepassing van het OFEM-principe

- Know Consignor (gekende afzender)

- Cybersecurity

- Evenementen

- Diversiteit

- Beroepsethiek

Eventueel aangevuld met bedrijfsbezoeken.

Veiligheidsanalyse:

- Security beleid

- Vastleggen van beveiligingsdoelen

- Bepalen van de waarden

- Bepalen van de dreigingen

- Inventarisatie huidige beveiligingsmaatregelen

- Dreigingsanalyse

- Advies bijkomende beveiligingsmaatregelen

- Kosten-baten analyse

- Implementatie

- Operationeel beheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Thematische powerpointpresentaties

Aanvullende informatiedocumenten via het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

https://www.besafe.be
https://vigilis.ibz.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open vragen met mondelinge verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open vragen met mondelinge verdediging
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Een opdracht gedurende het semester.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.