Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwkunde29675/2800/2223/1/65
Studiegids

Bouwkunde

29675/2800/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Veiligheidsco√∂rdinatie TMB
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouhadan Azeddine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Eerst worden de verschillende fasen van een bouwproces overlopen.

Daarna komen de verschillende (mogelijke) bouwfasen uitgebreider aan bod.

Bouwplannen lezen behoort eveneens tot de cursus.

Daarnaast worden ook stabiliteitsplannen geanalyseerd om de draagconstructie van een gebouw correct te kunnen interpreteren.

De veiligheid tijdens de verschillende bouwfasen wordt besproken.

De verschillende technieken die in een gebouw gebruikt worden komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student leest en interpreteert bouwkundige plannen, zowel voor de bouwconstructie als voor de technische installaties.
De student zoekt het gebruikte materiaal en materieel op en verklaart het gebruik.
operationaliseren
De student verklaart het bouwproces en legt het verloop ervan uit.
De student verklaart de kritische punten tijdens het verloop van het bouwproces, de gebruikte materialen en het gebruikte materieel en doet gepaste voorstellen om bouwproblemen op te lossen.
projectmanagement
De student berekent eenvoudige constructiedelen naar stabiliteit.
veiligheidsmanagement
De student stelt mogelijke veilgheidsmaatregelen voor, zowel na het lezen van een bouwplan als tijdens het bouwproces.

Leerinhoud

Verloop bouwproces

Bodem en riolering

Bouwplannen lezen

Analyseren stabiliteitsplannen

Funderingen en kelders

Metselwerk

Betonbouw

Isolatie

Dakconstructies

Lage energie en passief

Veiligheid in de verschillende bouwfasen worden besproken.

Afwerking in gebouwen.

Technieken in gebouwen.Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Bouwkunde.

PowerPoint presentaties en bijkomende info worden elektronisch ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,50 uren
Werktijd buiten de contacturen84,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.