Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Sustainable Development34095/2800/2223/1/92
Studiegids

Sustainable Development

34095/2800/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN eerder ingeschreven voor Verantwoord ondernemen (PBA-IV) EN eerder ingeschreven voor Economie.

Korte omschrijving

In dit OLOD wordt in opdrachten gewerkt aan creatieve oplossingen betreffende duurzaamheidsproblemen.
Eerst worden enkele creatief denktechnieken ingeoefend. Daarna komen actuele problemen aan bod die geanalyseerd worden, om via een creatieve invulling een of meer voorstellen tot verbetering of oplossing te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt de specifieke opdracht, analyseert ze op een kritische manier en voert deze uit conform de verwachtingen.
communicatie
De student rapporteert kritisch over de verworven informatie.
De student rapporteert over relevante (inter-)nationale literatuur m.b.t. het onderwerp.
conceptueel denken
De student onderbouwt een probleem conceptueel door het te staven en af te toetsen aan wetenschappelijke theorie├źn.
kwaliteitszorg
De student reflecteert over de behaalde resultaten en formuleert uitdagende verbeterdoelen.
levenslang leren
De student neemt (onder meer via zelfsturing) verantwoordelijkheid op voor het eigen leerproces.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate en professionele manier het eindwerk.
De student voert zelfstandig, planmatig en volgens een strikt tijdschema de opgelegde taken uit.
De student werkt projectmatig en multidisciplinair (zelfs onder tijdsdruk of planmatig tegen opgelegde deadlines).
teamplayer
De student integreert in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen en past ze toe met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
voorbeeldfunctie
De student leeft de gemaakte afspraken en instructies gepast na.

Leerinhoud

 • Creative Thinking
 • Scenario planning
 • CSR
 • Economic models
 • Social entrepreneurship
 • Dilemma's
 • Economical, societal and ecological challenges and this on a global level as well as on corporate level

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht
 • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpointpresentaties worden beschikbaar gesteld via digitale leeromgeving 'digitap.ap.be'.

Book: Sustainable Business Management, Karolien Van Riel, 2020, Owl Press

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Reflection assignments and presentation, intermediate test during the semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Reflection assignments and presentation, test.

Toetsing (tekst)

100% permanente evaluatie en test, aanwezigheid verplicht