Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Frans 129715/2789/2223/1/47
Studiegids

Taaltraining Frans 1

29715/2789/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over en ontleden van actuele  teksten of uitzendingen over onderwerpen uit het dagelijkse leven is geen probleem meer.

Begincompetenties (tekst)

niveau A2-B1. (begrijpen B1)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je neemt deel aan een gesprek in het Frans over het dagelijkse onderwerpen en over actuele thema's.
Je vat Franstalige teksten of uitzendingen over eenvoudige dagdagelijkse onderwerpen samen.

Leerinhoud

  • Grammaire - l'emploi des modes et des temps, les compléments de temps, les nombres  (Zie ook studiewijzer digitap)
  • Vocabulaire progressif niveau intermediaire: hoofdstukken vermeld op studiewijzer die je vindt op het leerplatform digitap.
  • Inhoud en woordenschat van artikels en luisteroefeningen uit de actuele  teksten of video's uit de Franstalige pers op digitap  en in de syllabus.Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal of schriftelijk examen teksten, woordenschat en grammatica
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Digitale of schriftelijke testen woordenschat en werkwoorden
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Je bereidt de conversatielessen voor en houdt de voorbereidingen bij. Tijdens de conversatielessen en het debat wordt je geëvalueerd op je voorbereiding, je actieve deelname en taalvaardigheid . Een lijst met de planning en verwachte voorbereiding staat op het digitaal leerplatform digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Mondeling examen over de behandelde thema's en teksten
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitaal of schriftelijk examen woordenschat ,teksten en grammatica

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.