Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Nederlands 133999/2789/2223/1/09
Studiegids

Taaltraining Nederlands 1

33999/2789/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Schrijven

Je oefent autonoom de Nederlandse Spelling en wordt zo intensief gedrild in de spellingsregels en de vervoeging van de werkwoorden.

Je leert grammaticale valkuilen herkennen én omzeilen. 

Je breidt je woordenschat verder uit dankzij de verplichte lectuur, een aantal taalmails en gerichte oefeningen.

Je analyseert edito's uit Vlaamse kranten en maakt er een korte indicatieve samenvatting van.

Je krijgt een basis mail-etiquette.

Je krijgt met andere woorden het Nederlands nog beter onder de knie.Spreken

Je werkt aan je uitspraak tot ze vrijwel accentloos en helder is. Je leest vlot nieuwsberichten in.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je drukt je in correct Nederlands uit, zowel schriftelijk als mondeling.
Je leest een nieuwsbulletin vlot voor in Nederlandse standaardtaal.

Leerinhoud

Schrijven

1 Correct spellen en grammatica

2 Woordenschat uit aangeboden teksten, taalsites,...

3 Korte indicatieve samenvatting (KIS)

4 Mail met vraag om informatie, interview, ...

5 Korte schrijfopdrachten

Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht

Zie studiewijzer voor details.


Spreken

1 Accentloze en heldere uitspraak, met focus op klinkers

2 Nieuwsbericht inlezen, met focus op ritme en intonatie

Zie studiewijzer voor details.

Studiematerialen (lijst)

Taaltraining Nederlands 1: SprekenVerplicht
 • Auteur: Bart Verstraeten
Aanbevolen: Fris je grammatica opVerplicht
 • Auteur: Liesbet De Vuyst / Danielle De Smet
Breid je woordenschat uitVerplicht€ 12,50
 • Auteur: Liesbet De Vuyst / Danielle De Smet
Spijker je spelling bijVerplicht€ 14,99
 • Auteur: Liesbet De Vuyst / Danielle De Smet
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

7) Groene Boekje. Woordenlijst van de Nederlandse Taal. - uitgave 2005 of 2015

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: Schrijven
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Schrijven
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
 • Opmerking: Schrijven
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Schrijven. Digitaal examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Schrijven (spelling, grammatica, KIS, mail, ...)
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Spreken. Drie voorbereide en onvoorbereide mondelinge proeven. Inhoud, criteria en scores staan in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Spreken. Voorbereide inleesproef. Details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Schrijven. Digitaal examen: correct spellen, woordenschat, korte indicatieve samenvatting en schrijven.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Schrijven 50%
Spreken 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.


Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.