Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Engels 129717/2789/2223/1/18
Studiegids

Taaltraining Engels 1

29717/2789/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Broos Gisèle
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien leer je courante journalistieke teksten samenvatten en becommentariëren en schrijf je eenvoudige, goed opgebouwde teksten. Ook hier demonstreer je uiteraard je kennis van woordenschat en grammatica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je drukt je correct uit in gesproken Engels in alledaagse situaties.
Je schrijft eenvoudige Engelse teksten over alledaagse situaties.
Je reflecteert en praat over actuele Engelstalige artikels.

Leerinhoud

  • Je pakt je grammatica aan op elementary en intermediate level. Je leert o.a. de tijden van het werkwoord correct te gebruiken, de quantifiers, adjectives en adverbs.
  • In zelfstudie maar ook tijdens wekelijkse conversatie-oefeningen activeer je je woordenschat en breid je die stevig uit, steeds gelinkt aan de actualiteit. Deze woordenschat zet je in tijdens evaluatiemomenten.
  • Je vat nieuwsberichten op een correcte manier samen en formuleert een kritisch commentaar, zowel schriftelijk als mondeling. Je krijgt hierop inzichtelijke feedback van je medestudenten en leert ook uit hun aanpak van de opdrachten.
  • Je leert een correcte uitspraak te hanteren.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftellijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00Permanente evaluatie: 20% (opdrachten en actieve deelname tijdens de lessen)
Mondelinge test: 15%
Je deelname aan alle evaluatiemomenten is verplicht. Neem je niet deel aan een of meer momenten, dan kun je hiervoor en voor de schriftelijke voorbereiding ervan geen score behalen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Indien je in eerste zittijd geslaagd was voor de permanente evaluatie, dan behoud je de punten voor permanente evaluatie in tweede zittijd.

Was je in eerste zittijd niet geslaagd voor permanente evaluatie, dan krijg je vervangende schriftelijke en mondelinge taken en legt op basis daarvan ook een mondeling en schriftelijk examen af. Via Digitap worden de nieuwe taken ter voorbereiding van de toetsen bekendgemaakt.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.